Zamówienia
Naprawa posadzki płyty balkonowej w budynku WMN Wesoła 2 i 2a w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 14.08.2019r

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wesołej 2 i 2a  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania: „Naprawa posadzki płyty balkonowej”

Prace polegały będą na:

– zbiciu odspojonej wylewki na całej długości płyty balkonowej długość 4,20mb, szerokość 15cm

-częściowym wykonaniu izolacji płyty balkonowej

-wykonaniu nowej wylewki

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Termin składania ofert do dnia: 14.08.2019r.

Kontakt:  Łukasz Bański 500 855 588

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM -TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Naprawa balkonu WMN Wesoła 2 i 2a”

Załączniki do pobrania: