Zamówienia
Utrzymanie serwisowe instalacji wewnętrznych w tym instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego dla obiektu wielorodzinnego przy ul. Dęblińskiej 9 w Sosnowcu.Termin składania ofert do dnia 12.11.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dęblińskiej 9 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Utrzymanie serwisowe instalacji wewnętrznych w tym instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego dla obiektu wielorodzinnego przy ul. Dęblińskiej 9 w Sosnowcu.

Termin składania ofert do dnia: 12.11.2020r.

Pełna dokumentacja techniczna znajduje się w załączniku do pobrania na dole strony.

Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Kontakt: 500855588 Łukasz Bański

Załączniki do pobrania