Zamówienia
Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku położonego przy ul. Wspólna 3a w Sosnowcu

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wspólna 3a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku położonego przy ul. Wspólna 3a w Sosnowcu”

Termin składania ofert: 16.09.2019r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacją techniczną oraz kosztorysem inwestorskim, ślepym, przedmiarem robót na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Wspólna 3a w Sosnowcu.

Forma oferty: pisemna,  w zamkniętej kopercie z opisem „Wykonanie dokumentacji PT wewnętrznej instalacji gazowej dla WMN Wspólna 3a w Sosnowcu”

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.