Zamówienia
Zamówienia publiczne bieżące
Wykonanie nasadzeń drzewostanu po wycince. Termin składania ofert do dnia 07.09.2021r.
2021-08-31
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z folderem i wizualizacją 3D na potrzeby przygotowania procesu inwestycyjnego wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i decyzji dla realizacji inwestycji: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi na wynajem na poziomie parteru na działkach o numerach ewidencyjnych 2451 i 2241/4, obręb 0012 przy ulicy Żelaznej w Sosnowcu. (znak sprawy: ZP/03/MZBM/21)
2021-06-17
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z folderem i wizualizacją 3D na potrzeby przygotowania procesu inwestycyjnego wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i decyzji dla realizacji inwestycji: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi na wynajem na poziomie parteru na działkach o numerach ewidencyjnych 2451 i 2241/4, obręb 0012 przy ulicy Żelaznej w Sosnowcu. (znak sprawy: ZP/02/MZBM/21)
2021-06-08
Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej pn. „Kwiatowa Dolina” wraz z budową zespołu garaży, budową parkingu oraz infrastrukturą techniczno-drogową na działce o numerze ewidencyjnym 2810 obręb Klimontów przy ul. Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego w Sosnowcu – Etap 3. (znak sprawy: ZP/01/MZBM/21)
2021-04-22