Zamówienia
Zamówienia publiczne bieżące
„Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”
2018-12-11
Usuwanie nieszczelności na instalacji gazowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.
2018-12-04
Opracowanie koncepcji i uzyskanie warunków zabudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych
2018-11-28
Dostawa sprzętu komputerowego dla MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu
2018-11-05
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a”
2018-10-20