WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL.GROTTGERA 11-13-15-17 realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

Tytuł projektu: „Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Grottgera 11-17 w Sosnowcu”

 

Celem projektu jest usunięcie płyt azbestowo - cementowych z elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

 

Wartość projektu: 1 594 252,69 zł

Wkład funduszy europejskich: 1 355 114,77 zł