Aktualności

W dniu 21 października 2016 odbyła się uroczystość Jubileuszu 65-lecia działalności Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych -TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu.

Uroczystość obchodów otworzył i przywitał przybyłych gości Przewodniczący MNSZZ pracowników MZZL-ZB i MZBM-TBS Sp. z o.o. Pan Józef Lupa wspominając, iż uroczyste spotkanie jest zwieńczeniem wcześniej zorganizowanych spotkań z pracownikami takich jak: pikniku rodzinnego w Rogoźniku, spotkania z emerytami – byłymi pracownikami Spółki oraz wystawy zdjęć i pamiątek pracowników w siedzibie Spółki.

Podczas Jubileuszu mieliśmy przyjemność gościć: Prezydenta Miasta Sosnowca Pana Arkadiusz Chęcińskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Pana Wilhelma Zycha, Przewodniczącego Śląskiej Rady OPZZ Pana Henryka Moskwę, Przewodniczącą Rady OPZZ
w Sosnowcu panią Genowefę Drzymont, Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Środowiska Pana Adama Liwochowskiego, Panią Dyrektor MZZL-ZB Joannę Sekuła, Zastępcę Dyrektora Pana Waldemara Żurka, Zastępcę Prezydenta Pana Krzysztofa Haładusa, Asystenta Prezydenta Mateusza Kruka oraz przedstawicieli współpracujących służb mundurowych: Komendanta Straży Miejskiej Zbigniewa Krupę, I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu Pana Dariusza Koniak, a także Dowódcę Jednostki Gaśniczo – Pożarniczej Pana Jacka Szczypiorskiego. Wśród zaproszonych gości został powitany również długoletni i zaprzyjaźniony były dyrektor MZBM – Pan Andrzej Jasiński.

Po przywitaniu i przedstawieniu zaproszonych gości głos zabrała Pani Prezes Edyta Kulczyńska, która krótko przedstawiła rys historyczny Spółki oraz złożyła życzenia i podziękowania dla całej załogi Spółki oraz jednostek współpracujących.

Podczas części oficjalnej Jubileuszu Zarząd Spółki uhonorował Jubilatów: Joannę Węgrzyniak za 20 lat pracy, Bożenę Tychaczkę za 25 lat pracy, Teresę Hyla za 25 lat pracy, Zbigniew Mitręga za 25 lat pracy, Dariusza Piątek za 25 lat pracy, Kazimierę Garbarz za 30 lat pracy.

Przewodniczący Ślaskiej Rady OPZZ Pan Henryk Moskwa wręczył Złote Odznaki „ZASŁUŻONY DLA GOSPODARKI KOMUNALNEJ” Prezydentowi Miasta Sosnowca Panu Arkadiuszowi Chęcińskiemu oraz wyróżnionym pracownikom: Kazimierze Garbarz, Agnieszce Wajda, Łukaszowi Bańskiemu, Zbigniewowi Mitręga. Ponadto Zarząd Spółki przekazał statuetki na ręce Pana Prezydenta Arkadiusza Chęcińskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Wilhelma Zycha oraz dyrektora Pana Andrzeja Jasińskiego z okazji Jubileuszu 65-lecia MZBM-TBS z podziękowaniami za codzienną pracę, inspiracje oraz opiekę w imieniu wdzięcznej załogi Spółki.

Zarząd Spółki otrzymał liczne podziękowania i życzenia między innymi od Rady OPZZ Województwa Śląskiego, Polskiego Czerwonego Krzyża, Komendy Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz Rady Miejskiej w Sosnowcu.