Zamówienia
Wykonanie zaleceń kominiarskich wynikających z corocznych przeglądów kominiarskich na Wspólnotach Mieszkaniowych. COK 2. Termin składania ofert do dnia: 12.07.2021r.

Centrum Obsługi Klienta nr 2  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie zaleceń kominiarskich wynikających z corocznych przeglądów kominiarskich na Wspólnotach Mieszkaniowych .

Zakres usług:

-wykonanie i montaż nasad

-czyszczenia, udrożnienia i uszczelnienia przewodów kominowych

-frezowanie kominów

-przepięcia przewodów, przebudowy i remontowanie kominów

Prosimy załączyć cennik usług zawierający powyższe pozycje

Szczegółowy zakres czynności dostępny w COK 2.

Termin składania ofert do dnia: 12.07.2021r.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Kontakt: 32 263 20 94;    ihauke@mzbm.sosnowiec.pl