Zamówienia
Ogłoszenia wspólnot
„Remont podestu przy wejściu do klatki nr 78 ” Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Staropogońska 74-80 w Sosnowcu, Termin składania ofert: 20.05.2024 r.
2024-05-14
Remont balkonów w budynku mieszkalnego przy ul. Targowa 16 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 24.05.2024r
2024-05-13
,,Wymiana 2 sztuk pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach” Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dietla 9AB w Sosnowcu Termin składania ofert do dnia: 31.05.2024.
2024-05-07
Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach w budynku WMN Wodociągi 10,11-11a, 12-12a. Termin składania ofert do dnia 23.05.2024.
2024-05-07
Wykonanie termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi dla budynku mieszkalnego WMN Mikołajczyka 61 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 23.05.2024r.
2024-05-06
Remont balkonów w budynku Kosynierów 39 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 10.05.2024r
2024-04-30
„Remont 10 sztuk kominów ponad dachem” w budynku mieszkalnego przy ul. Grota Roweckiego 13a w Sosnowcu- Termin składania ofert do dnia 07.05.2024 r.
2024-04-30
„Wykonanie przeglądu elementów montażowych klimatyzatorów, masztów antenowych i anten ” WMN Będzińska 55- Termin składania ofert do dnia 24.05.2024r.
2024-04-30
„Wykonanie zagospodarowania terenu przed budynkiem”. WMN Ordonówny 3B.Termin składania ofert: 29.05.2024 r.
2024-04-30
Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej w budynku WMN Królowej Jadwigi 2 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 15.05.2024r.
2024-04-25
Wykonanie remontu pomieszczenia piwnicznego na potrzeby Wspólnoty Lotników 1b. Termin składania ofert do dnia: 29.04.2024 r.
2024-04-24
„Wymiana 4 sztuk drzwi  wejściowych do piwnic na przeciwpożarowe ”. WMN Staropogońska 74-80. Termin składania ofert do dnia: 29.04.2024.
2024-04-24
„Wymiana drzwi  przeciwpożarowych na strych 2 sztuki” WMN Dietla 5ab. Termin składania ofert do dnia: 29.04.2024.
2024-04-24
Dostawa i montaż altany śmietnikowej dla WMN Dietla 5AB. Termin składania ofert do dnia: 20.05.2024r.
2024-04-24
Dostawa i montaż altany śmietnikowej dla WMN Dietla 9AB. Termin składania ofert do dnia: 20.05.2024r.
2024-04-24
„Wykonanie chodnika przed budynkiem ”. WMN Wierzbowa 2. Termin składania ofert: 13.05.2024 r.
2024-04-24
Dostawa i montaż altany śmietnikowej dla WMN Czołgistów 10. Termin składania ofert do dnia 06.05.2024r.
2024-04-23
Wykonanie zaleceń w zakresie bezpieczeństwa pożarowego  w budynku WM przy ul. Urbanowicz 9. Termin składania ofert do dnia 09.05.2024r.
2024-04-23
Wykonanie altany śmietnikowej dla WMN Wodociągi 10,11-11a,12-12a. Termin składania ofert do dnia 30.04.2024.
2024-04-19
„Uprzątniecie pomieszczenia wspólnego – suszarni  w klatce nr 6”. WMN Zamenhofa 2-4-6. Termin składania ofert do dnia 30.04.2024 r. do godziny 15;00
2024-04-19
„Uprzątniecie pomieszczenia wspólnego w klatce 49”. WMN Grota Roweckiego 49-51.Termin składania ofert do dnia 22.04.2024 r. do godziny 15;00
2024-04-18
Wykonanie remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku zgodnie z dokumentacją projektową WMN Pileckiego 7 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 29.04.2024r.
2024-04-16
Zakup i montaż 18 sztuk blokad parkingowych i wykonanie 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. WMN Wierzbowej 1.Termin składania ofert do dnia: 26.04.2024 r.
2024-04-12
Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych dla WMN Legionów 18/I. Termin składania ofert do dnia: 16.04.2024r.
2024-04-08
Uprzątniecie gabarytów w budynku WMN Tuwima 7. Termin składania ofert do dnia 15.04.2024r.
2024-04-05
Remont dachu, kominów w budynku WMN Tuwima 7 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 17.04.2024r.
2024-04-05
Wykonanie zaleceń kominiarskich WMN Małachowskiego 13-15 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 12.04.2024r.
2024-04-05
„Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Litewska 37-43 w Sosnowcu” Termin składania ofert: 26.04.2024r
2024-04-04
„Wymiana drzwi do piwnic na ppoż EI 30 3 szt.”. WMN Patriotów 3. Termin składania ofert do dnia: 29.04.2024.
2024-04-04
Czyszczenie rynien w budynku WMN Tuwima 7-7a w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 15.04.2024r.
2024-04-03
Remont poszycia dachu w budynku przy ul. Krakowska 5. Termin składania ofert do dnia 15.04.2024r.
2024-04-03
Remont głowic kominowych ponad dachem WMN Jodłowa 4. Termin składania ofert do dnia 15.04.2024r.
2024-04-02
Remont głowic kominowych ponad dachem WMN Wspólna 3A. Termin składania ofert do dnia 15.04.2024r.
2024-04-02
Ocieplenie dachu wraz z ociepleniem kominów w budynku przy ul. Pileckiego 2 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 15.04.2024r.
2024-04-02
„Remont poszycia dachu wraz z remontem kominów” w budynku mieszkalnego przy ul. Grota Roweckiego 49-51 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 29.04.2024 r.
2024-03-28
„Wymiana 60 sztuk balkonów w budynku WMN Gospodarcza 22".Termin Składania ofert 29.04.2024r
2024-03-28
Wymiana drzwi wejsciowych do budynku. Termin składania ofert do dnia 4.04.2024r.
2024-03-27
„Wykonanie instalacji systemu monitoringu w budynku Reymonta 40-42”. Termin składania ofert: do 25.04.2024r
2024-03-27
Wymiana instalacji domofonowej w budynku. WMN Szczecińska 10. Termin składania ofert do dnia: 23.04.2024.
2024-03-27
„Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie”. WMN Piwnika Ponurego 1. Termin składania ofert: do 22.04.2024.
2024-03-27
„Wymiana drzwi do piwnic na drzwi przeciwpożarowe”. WMN Patriotów 3. Termin składania ofert do dnia: 29.04.2024.
2024-03-27
„Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie”. WMN Niepodległości 14. Termin składania ofert: do 22.04.2024.
2024-03-27
„Remont 2 sztuk kominów ” w budynku mieszkalnego przy ul. Szczecińska 8 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 03.04.2024 r.
2024-03-27
„Remont kominów ponad dachem” w budynku mieszkalnego przy ul. Grota Roweckiego 7B w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 03.04.2024 r.
2024-03-27
Wykonanie chodnika z kostki brukowej. Termin składania ofert do dnia 29.03.2024.
2024-03-21
Wykonanie zaleceń kominiarskich zgodnie z opinią kominiarską dla WMN Urbanowicz 9. Termin składania ofert do dnia 28.03.2024r.
2024-03-19
Prace brukarskie przed budynkiem Piwnika Ponurego 6AB oraz ogrodzenie terenu Wspólnoty .Termin składania ofert do dnia: 15.04.2024 r.
2024-03-19
Dostawa czujników tlenku węgla. Termin składania ofert do dnia 29.03.2024r.
2024-03-19
Wykonanie zaleceń w zakresie bezpieczeństwa pożarowego  w budynku WM przy ul. Legionów 18/I. Termin składania ofert do dnia: 25.03.2024r.
2024-03-13
„Remont kominów” w budynku mieszkalnego przy ul. Czerwonego Krzyża 2A-4A w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 12.04.2024 r.
2024-03-06
„Remont schodów przy skarpie przed klatką 23”. WMN Lwowska 21-29. Termin składania ofert do dnia: 12.04.2023r
2024-03-05
"Wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego dachu". WMN Patriotów 8. Termin składania ofert: 26.04.2023r.
2024-03-05
Prace brukarskie przed budynkiem Grota Roweckiego 28ABC. Termin składania ofert do dnia: 29.03.2024.
2024-03-01
Wykonanie ekspertyzy dotyczącej należytego wykonania docieplenia budynku WMN Franciszkańska 4ab w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 14.03.2024.
2024-02-29
Wykonanie robót drogowo - chodnikowych na działce WMN Dmowskiego 22 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 12.03.2024r.
2024-02-29
"Malowanie klatek schodowych”. WMN Ordonówny 3-3a. Termin składania ofert do dnia: 29.03.2024
2024-02-27
„Remont poszycia dachu wraz z remontem kominów” w budynku mieszkalnego przy ul. Skłodowska 8-10 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 29.03.2024 r.
2024-02-27
Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej w budynku WMN Głowackiego 6. Termin składania ofert do dnia 04.03.2024r.
2024-02-21
„Malowanie elewacji budynku WMN Niepodległości 3”. Termin składania ofert do dnia: 22.03.2024
2024-02-19
„Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie”. WMN Niepodległości 14. Termin składania ofert: do 05.04.2024.
2024-02-19
„Wymiana drzwi wejściowych do budynku – klatka 16AB ”. WMN Piwnika Ponurego 16AB. Termin składania ofert do dnia: 15.03.2024.
2024-02-19
Naprawa stropu nad lokalem użytkowym przy ul. 3-go Maja 3 w sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 26.02.2024r.
2024-02-13
Wykonanie projektu instalacji przeciwoblodzeniowej dla budynku Zwycięstwa 9-11-13 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 06.02.2024r.
2024-01-26
„Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Litewska 45-51 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 09.02.2024r
2024-01-19
„Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Zamenhoffa 2-4-6 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 13.02.2024r
2024-01-19
„Remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Dietla 18-20 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 10.02.2024r
2024-01-19
Konserwacja dźwigów osobowych w budynku WMN Grottgera 8-20 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 23.01.2024.
2024-01-08
https://occmakeup.com/ https://slot-gacor.kc-core-dev.gcp.oreilly.com/ https://link-slot-gacor.topacademy.wagor.tc.edu.tw/ Megasloto https://slot88.media-b2c.quotatis.fr/ https://restorecal.org/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot-deposit-pulsa.learning.moleskine.com/
Kreditgratis Joker123 Savaya303 slot pulsa slot deposit pulsa Pragmatic Play Slot88 slot online Joker123 gaming