Zamówienia
Ogłoszenia wspólnot
Wykonanie utwardzenia terenu dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Czerwonego Krzyża 2-4 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 13.05.2019r.
2019-04-19
„Wykonanie remontu części instalacji elektrycznej zgodnie z projektem, budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 3 w Sosnowcu". Termin składania ofert: 13.05.2019 r.
2019-04-19
WMN Królowej Jadwigi 3-5-7 „Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie”. Termin składania ofert: do 08.05.2019r.
2019-04-18
Wykonanie remontu części instalacji elektrycznej zgodnie z projektem, budynku mieszkalnego przy ul. Franciszkańska 4ab w Sosnowcu. Termin składania ofert: 08.05.2019 r.
2019-04-18
Wykonanie remontu części instalacji elektrycznej zgodnie z projektem, budynku mieszkalnego przy ul. Mościckiego 8 w Sosnowcu. Termin składania ofert: 08.05.2019 r.
2019-04-18
Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Grottgera 8-20 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 30.04.2019r.
2019-04-17
„Remont kominów ponad dachem budynku przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 8-10 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 30.04.2019r.
2019-04-16
Wykonanie napisów na elewacji budynku WMN Dietla 18-20. Termin składania ofert do dnia 30.04.2019r
2019-04-16
Remont altany śmietnikowej dla WMN Litewska 37-43. Termin składania ofert do dnia 15.05.2019r.
2019-04-16
Uprzątnięcie gabarytów z korytarzy piwnicznych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piwnika Ponurego 16AB w Sosnowcu.Termin składania ofert do dnia 30.04.2019r.
2019-04-16
Zagospodarowanie i obsługa terenów zielonych przed budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piwnika Ponurego 16AB w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 30.04.2019r.
2019-04-16
Wymiana zadaszeń nad wejściem do klatek schodowych wraz z myciem elewacji w budynku WMN Piwnika Ponurego 16AB w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 30.04.2019r.
2019-04-12
Remont  altany śmietnikowej dla WMN Grota Roweckiego 49 – 51. WMN Grota Roweckiego 49-51
2019-04-12
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Andersa 83 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 02.05.2019r.
2019-04-12
Wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikiem w budynku przy ulicy Dietla 5ab w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 19.04.2019r.
2019-04-11
Usuniecie poprzez wycinkę drzew rosnących na działkach numer 413/56, 413/58 obręb Klimontów w Sosnowcu.Termin składania ofert do dnia 26.04.2019r.
2019-04-10
Wykonanie PT ocieplenia fundamentów wraz z ochroną przeciwwilgociową w budynku WMN Łączna 2 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 30.04.2019r.
2019-04-09
Wykonanie chodnika na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Czarna 10-12 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia: 24-04-2019r
2019-04-09
Wykonanie utwardzenia terenu dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bohaterów Monte Cassino 2a-10a w Sosnowcu.
2019-04-08
Remont schodów do wejść do klatek schodowych w budynku WMN Gospodarcza 22abc w Sosnowcu. Termin zbierania ofert do dnia 17.04.2019r.
2019-04-08
WMN 3-Go Maja 34 „Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5KW/mieszkanie”
2019-04-05
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mościckiego 8 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 25.04.2019r
2019-04-04
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zwycięstwa 23 w Sosnowcu”
2019-04-04
WMN Legionów 6 „Dostawa oraz montaż drzwi stalowych wejściowych do budynku”. Termin składania ofert do dnia 14.04.2019r.
2019-04-04
„Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach ” - WMN Czołgistów 10
2019-04-04
Wykonanie ogrodzenia terenu działki WMN przy ul. Narcyzów 3 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 08.04.2019r.
2019-04-03
Wykonanie ogrodzenia terenu działki przy budynku WMN Narcyzów 2 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 08.04.2019r.
2019-04-03
Dostawa oraz montaż drzwi stalowych wejściowych do budynku 1 sztuka w klatce Ordonówny 3B. Termin składania ofert do dnia 30.04.2019r.
2019-04-03
Dostawa oraz montaż skrzydeł drzwiowych do zsypów na półpiętrach 10 sztuk w budynku WMN Ordonówny 3B w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 30.04.2019r.
2019-04-03
Wykonanie monitoringu w budynku WMN Ordonówny 3B w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 30.04.2019r.
2019-04-03
Wykonanie i dostawa tablicy informacyjno-pamiątkowej w ramach projektu. WMN Kilińskiego 4-4a w Sosnowcu
2019-04-02
Czyszczenie schodów i podestów lastrykowych w budynku WMN Dietla 7-9 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 15.04.2019r.
2019-04-02
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wykonanie instalacji C.O. wraz z zaworami i grzejnikami dla budynku położonego przy ul. Strażacka 6 w Sosnowcu” .Termin składania ofert do dnia 30.04.2019r.
2019-04-01
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wykonania instalacji C.O. wraz z zaworami i grzejnikami dla budynku położonego przy ul. Niepodległości 2 w Sosnowcu”.Termin składania ofert do dnia 30.04.2019r.
2019-04-01
Wymiana wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) wraz z wymianą tablic głównych, instalacji elektrycznych części wspólnych, oświetlenia w budynku WMN Mireckiego 35w Sosnowcu wraz z wykonaniem projektu .
2019-04-01
Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach w budynku WMN Piwnika Ponurego 8 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 08.04.2019r.
2019-04-01
Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach w budynku przy ulicy Niepodległości 10 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 08.04.2019r
2019-04-01
Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach w budynku WMN Niepodległości 6 w Sosnowcu. termin składania ofert do dnia 08.04.2019r.
2019-04-01
Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach w budynku WMN Narcyzów 2 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 08.04.2019r.
2019-04-01
Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach w budynku WMN Moniuszki 9 w Sosnowcu.
2019-04-01
Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w budynku WMN Lotników 5 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 08.04.2019r.
2019-04-01
Dostawa i montaż wodomierzy do odczytu radiowego dla WMN Mościckiego 26 w Sosnowcu.Termin składania ofert do dnia 12.04.2019r.
2019-04-01
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wrzosowa 2 w Sosnowcu” Termin składania ofert: 15.04.2019r.
2019-03-29
Wykonanie utwardzenia terenu przed budynkiem WMN Lotników 1AC w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 19.04.2019r.
2019-03-27
WMN Małachowskiego 13-15 zaprasza „Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie”. Termin składania ofert do dnia: 10.04.2019r
2019-03-26
Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach w budynku WMN Urbanowicz 9. Termin składania ofert 08.04.2019r.
2019-03-26
Montaż zaworów kulowych grzejnikowych w budynku WMN Dmowskiego 10abc w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 08.04.2019r.
2019-03-26
Wymiana pionów wodno kanalizacyjnych w budynku WMN Sobieskiego 8 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 08.04.2019r.
2019-03-26
Wymiana pionów wodno kanalizacyjnych w budynku WMN Strażacka 6 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 05.04.2019r.
2019-03-25
Dostawa i montaż altany śmietnikowej systemowej dla WMN Litewska 37-43 w Sosnowcu. Termin składnia ofert do dnia 05.04.2019r.
2019-03-22
„Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną” dla WMN Legionów 7 w Sosnowcu. Termin składania ofert do 5.04.2019r.
2019-03-21
Dostawa oraz montaż drzwi do piwnic 2 sztuki dla WMN Grota- Roweckiego 9 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 05.04.2019r.
2019-03-21
Malowanie klatki schodowej w budynku WMN Kadłubka 24 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 05.04.2019r.
2019-03-21
Malowanie klatki schodowej w budynku WMN Jodłowa 3B. Termin składania ofert do dnia 5.04.2019r.
2019-03-21
Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Jodłowa 3B w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 05.04.2019r.
2019-03-21
Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych we wszystkich mieszkaniach w budynku WMN Franciszkańska 4ab. Termin składania ofert 05.04.2019r.
2019-03-21
Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ulicy Reymonta 40-42 w Sosnowcu.Termin składania ofert do dnia 4.04.2019r.
2019-03-20
Wymiana drzwi do piwnic dla WMN Gospodarcza 22abc. Termin składania ofert do dnia 3.04.2019r.
2019-03-20
„Remont chodnika oraz wykonanie miejsc postojowych przy ul. Gospodarcza 22 abc w Sosnowcu”. WMN Gospodarcza 22abc. Termin składania ofert: 04.04.2019r.
2019-03-20
Montaż monitoringu. WMN Grota Roweckiego 28. Termin składania ofert do dnia: 30.03.2019 r.
2019-03-20
Remont dachu oraz kominów dla WMN Grota Roweckiego 28,28abc. Termin składania ofert 03.04.2019
2019-03-20
Montaż monitoringu w budynku WMN Grota Roweckiego 20a w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 28.03.2019r.
2019-03-20
WMN Struga 3ab „Wykonanie wymiany poziomu wodnego zimnej wody w piwnicy wraz z montażem zaworów podpionowych oraz wymiana poziomu kanalizacyjnego” Termin składania ofert do dnia: 04.04.2019
2019-03-20
WMN Jodłowa 7 - Dostawa oraz montaż okienek piwnicznych oraz okna strychowego. Termin składania ofert do dnia 02.04.2019
2019-03-20
WMN Wrzosowa 6 – „Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną”
2019-03-19
WMN Legionów 5II/5III - Wymiana pionów centralnego ogrzewania klatki 5/III. Termin składania ofert do dnia: 02.04.2018
2019-03-19
Wymiana zadaszeń balkonowych ostatnich kondygnacji w budynku WMN Lwowska 21-29 w Sosnowcu termin składania ofert do dnia 28.03.2019r.
2019-03-19
„Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną”. WMN Reymonta 2. Termin składania ofert do dnia: 27.03.2019r.
2019-03-19
Struga 5-7-9 „Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w budynku - 3 piony łazienkowe"
2019-03-18
Remont altany śmietnikowej wraz z wykonaniem chodnika w budynku WMN Zamenhofa 2-4-6 w Sosnowcu.
2019-03-18
Wytyczenie punktów granicznych WMN Litewska 37-39-41-43
2019-03-14
Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych WMN Litewska 37-39-41-43
2019-03-14
Wynajęcie sokolnika z ptakiem drapieżnym celem ochrony biologicznej obiektu.
2019-03-14
„Malowanie klatek schodowych w budynku Wspólnoty”. WMN Grota Roweckiego 9a. Termin składania ofert do dnia: 29.03.2019.
2019-03-14
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych 4 piony. WMN Grota Roweckiego 24-24ABC. Termin składania ofert do dnia: 29.03.2019.
2019-03-14
„Wykonanie PT ocieplenia fundamentów wraz z ochroną przeciwwilgociową”. Termin składania ofert do dnia: 29.03.2019r
2019-03-14
WMN Sobieskiego 1ab „Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie”. Termin składania ofert do 27.03.2019r
2019-03-13
Montaż monitoringu. WMN Legionów 14. Termin składania ofert do dnia: 21.03.2019r.
2019-03-13
Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku przy ul. Litewskiej 45 - 51. Termin składania ofert do dnia: 20.03.2019r.
2019-03-13
WMN Zwycięstwa 25-27-29 zaprasza na „Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną” Termin składania ofert do dnia: 27.03.2019r.
2019-03-12
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Królowej Jadwigi 11-13-15 w Sosnowcu” Termin składania ofert: 01.04.2019r.
2019-03-12
WMN Legionów 14 - Montaż monitoringu. Termin składania ofert do dnia 21.03.2019r
2019-03-12
Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku przy ul. Litewskiej 45 - 51
2019-03-12
Wykonanie PT ocieplenia fundamentów wraz z ochroną przeciwilgociową. WMN Patriotów 4.Termin składania ofert do dnia: 22.03.2019 r.
2019-03-11
Wykonaniem chodnika wzdłuż budynku WMN Dietla 18-20 w Sosnowcu.
2019-03-07
Wymiana okienek piwnicznych w budynku przy ulicy Szczecińska 9 w Sosnowcu.
2019-03-07
WMN B.M.C 2a-10a „Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną” Termin składania ofert: 22.03.2019r
2019-03-06
WMN Legionów 6a „Uruchomienie dźwigu osobowego nr 3105000976 - na podstawie otrzymanej negatywnej opinii UDT z dnia 27.08.2014r” Termin składania ofert do dnia: 01.04.2019r
2019-03-06
Wymiana pionów wod- kan w mieszkaniach wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w budynku WMN Sobieskiego 3abc.
2019-03-06
WMN Sobieskiego 24 „Wykonanie wymiany poziomu wodnego zimnej wody w piwnicy wraz z montażem zaworów podpionowych” Termin składania ofert: 13.03.2019
2019-03-05
WMN Legionów 14 - "Dostawa oraz montaż drzwi stalowych wejściowych do budynku" Termin składania ofert do dnia: 12.03.2019
2019-03-03
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Królowej Jadwigi 11-13-15 w Sosnowcu” Termin składania ofert: 11.03.2019r.
2019-03-02
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mościckiego 8 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 11.03.2019r. do godziny: 13:00.
2019-02-28
„Wytyczenie punktów granicznych działki WMN ul. Zamenhofa 2-4-6 w Sosnowcu – działka 5183/1 ,5196/2 obręb 009”.
2019-02-28
„Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi przy realizacji projektu polegającego na kompleksowym unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest z budynku mieszkalnego WMN Kilińskiego 4-4a w Sosnowcu”
2019-02-28
WMN 3-go Maja 34 „Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną, wraz z wykonaniem projektu instalacji odgromowej” Termin składania ofert do dnia: 11.03.2019r.
2019-02-28
Kompleksowy remont pomieszczeń piwnicznych wraz z ociepleniem stropów piwnicznych WMN Niepodległości 2. Termin składania ofert do dnia: 08.03.2019r.
2019-02-28
WMN Legionów 5II/5III Wymiana pionów wod-kan ( 3 sztuk ) wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych. Termin składania ofert do 11.03.2019r.
2019-02-27
WMN Sobieskiego 3abc "Wymiana pionów wod-kan (3 sztuk) wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych" Termin składania ofert do dnia: 14.03.2019 do godziny: 09:00
2019-02-27
Wymiana drzwi wejściowych w budynku przy ulicy Szczecińska 6ab w Sosnowcu.
2019-02-26
„Wykonanie opinii ornitologicznej na potrzeby termomodernizacji budynku” Grota Roweckiego 13 w Sosnowcu
2019-02-25
WMN Wrzosowa 3 - „Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną”
2019-02-22
„Wymiana lamp dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Dmowskiego 20b w Sosnowcu”
2019-02-22
WMN Jodłowa 9a - „Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną”
2019-02-22
Wymiana drzwi wejściowych w budynku przy ulicy Dietla 7-9 w Sosnowcu.
2019-02-22
Montaż monitoringu. WMN Czerwonego Krzyża 2a-4a. Termin składania ofert do dnia: 08.03.2019 r.
2019-02-22
„Wymiana wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) wraz z wymianą tablic głównych, instalacji elektrycznych części wspólnych, oświetlenia w budynku przy ulicy Grota Roweckiego 20a w Sosnowcu.” Termin składania ofert do dnia: 10.03.2019 r.
2019-02-22
„Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Grota Roweckiego 13”. Termin składania ofert do dnia: 05.03.2019 r.
2019-02-22
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Małachowskiego 16-18 w Sosnowcu”
2019-02-22
Montaż monitoringu w budynku WMN Czerwonego Krzyża 2a-4a
2019-02-22
Remont instalacji elektrycznej w budynku WMN Grota Roweckiego 20a w Sosnowcu.
2019-02-21
„Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN przy ulicy Grota Roweckiego 13”
2019-02-21
Wykonanie ogrodzenia działki WMN 3 Maja 28a w Sosnowcu.
2019-02-21
WMN 3-Go Maja 34 „Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5KW/mieszkanie”
2019-02-21
„Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z przygotowaniem pomieszczenia pod wymiennik dla budynku położonego przy ul. Spadochroniarzy 4 w Sosnowcu”.
2019-02-20
Wykonanie altany śmietnikowej dla WMN Legionow 6.
2019-02-19
WMN Kalinowa 8 „Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną” Termin składania ofert do dnia: 26.02.2019r
2019-02-18
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mościckiego 8 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 21.02.2019r. do godziny: 13:00.
2019-02-14
Montażu masztu antenowego z oprzyrządowaniem. WMN Mireckiego 35. Termin składania ofert do dnia: 18.02.2019r.
2019-02-13
Montaż kamer IP wraz rejestratorem. WMN Mireckiego 35. Termin składania ofert do dnia: 18.02.2019r.
2019-02-13
Wykonanie remontu części instalacji elektrycznej zgodnie z projektem, budynku mieszkalnego przy ul. Staropogońskiej 74-80 w Sosnowcu
2019-02-11
„Wytyczenie punktów granicznych działki WMN ul. Dietla 7-9 w Sosnowcu – działka 5563 obręb 009”.
2019-02-11
 „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Królowej Jadwigi 11-13-15 w Sosnowcu” Termin składania ofert: 25.02.2019r.
2019-02-11
„Projekt budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i inwentaryzacją (bez wymiennika) na WMN Czołgistów 10”. Termin składania ofert: 22.02.2019 r. do godz. 11:00
2019-02-08
„Wykonanie wymiany poziomu wodnego zimnej wody w piwnicy wraz z montażem zaworów podpionowych” WMN Jagiełły 2-2a-2b
2019-02-08
Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych. WMN Mireckiego 37.
2019-02-06
Wymiana 2  pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych pion łazienkowy i pion kuchenny piwnica- parter-pierwsze piętro. WMN Grota Roweckiego 30. Termin składania ofert do dnia: 11.02.2019.
2019-02-06
Montaż kamer IP wraz rejestratorem. WMN Lwowska 21-29. Termin składania ofert do dnia: 18.02.2019r.
2019-02-06
Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku przy ul. Lwowska 21-29. Termin składania ofert do dnia: 18.02.2019r.
2019-02-01
„Wykonanie  dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wymiany instalacji C.O. wraz z zaworami i grzejnikami. WMN Dmowskiego 34abcd. Termin składania ofert: 11.02.2019r.
2019-01-30
Montaż kamer IP wraz rejestratorem. WMN Małachowskiego 13-15. Termin składania ofert do dnia: 15.02.2019r.
2019-01-28
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych. WMN Wrzosowa 2. Termin składania ofert do dnia: 08.02.2019.
2019-01-28
„Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z projektem, budynku mieszkalnego przy ul. Grota Roweckiego 9 w Sosnowcu"
2019-01-23
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych 3 piony po 3 kondygnacje kl. A i d. WMN Niepodległości 2. Termin składania ofert do dnia: 28.01.2019.
2019-01-23
WMN Legionów 14 - "Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych" Termin składania ofert do dnia: 08.02.2019
2019-01-18
WMN Wrzosowa 8a - „Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną”. Termin realizacji do dnia: 31.01.2019
2019-01-16
„Wymiana drzwi wewnętrznych wahadłowych w budynku przy ulicy 3-go Maja 28a w Sosnowcu”
2019-01-14
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Małachowskiego 16-18 w Sosnowcu”
2019-01-07
WMN Kalinowa 5 - „Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną”. Termin realizacji do dnia: 22.01.2019
2019-01-07
Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku przy ul. Staropogonska 58-64. Termin składania ofert do dnia: 19.01.2019r.
2019-01-07
„Wytyczenie punktów granicznych działki WMN ul. 3-go Maja 28a w Sosnowcu – działka 1212 obręb 0011”. Termin składania ofert do dnia: 10.01.2019r.
2018-12-27
„Remont pomieszczenia w piwnicy w kl. 50 w budynku przy ul. Zagłębiowska 46-60 w Sosnowcu”
2018-12-27
„Wymiana lamp na dwóch klatkach schodowych (8 szt) oraz lamp zewnętrznych z czujnikiem zmierzchu (2 szt) w budynku przy ul. Wrzosowa 2 w Sosnowcu”
2018-12-21
„Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie” WMN 3 Maja 3. Termin składania ofert: do 07.01.2019
2018-12-20
 „Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Zamenhoffa 8AB”. Termin składania ofert do dnia: 05.01.2018r.
2018-12-18
Wymiana zasobnika ciepłej wody w budynku przy ul.Kosynierów 39
2018-12-14
„Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Kalinowa 4” Termin składania ofert do dnia: 27.12.2018r.
2018-12-11
„Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Jodłowa 7” Termin składania ofert do dnia: 27.12.2018
2018-12-11
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Małachowskiego 16-18 w Sosnowcu”
2018-12-10
Wykonanie przebudowy zadaszenia nad wejściem do budynku mieszkalnego przy ulicy Urbanowicz 9 w Sosnowcu. Termin składania ofert: 17.12.2018r.
2018-12-07
Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku przy ul. Bema 6. Termin składania ofert do dnia: 15.12.2018r.
2018-12-07
Wymiana zasobnika ciepłej wody
2018-12-06
„Wymiana przyłącza kanalizacyjnego w ramach awarii od budynku do pierwszej studzienki (przykanalika) na WMN Sobieskiego 3abc w Sosnowcu”
2018-12-06
 „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dietla 9ab w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 11.01.2019r.
2018-12-06
 „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Pusta 7-9  w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 11.01.2019r.
2018-12-06
 „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mireckiego 35 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 11.01.2019r.
2018-12-06
„Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z projektem, budynku mieszkalnego przy ul. Mireckiego 37abcd w Sosnowcu. Termin składania ofert: 11.01.2019 r. do godz. 15:00
2018-12-06
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych m. 2,5,8 kl A. WMN Niepodległości 5. Termin składania ofert do dnia: 14.12.2018.
2018-12-05
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych 2 piony po 3 kondygnacje kl. A i d. WMN Niepodległości 2. Termin składania ofert do dnia: 14.12.2018.
2018-12-05
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych  2 piony po 3 kondygnacje. WMN Niepodległości 15. Termin składania ofert do dnia: 14.12.2018.
2018-12-05
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych m. 1,3 oraz 2,4 w sumie - 2 piony. WMN Wierzbowa 5. Termin składania ofert do dnia: 14.12.2018.
2018-12-05
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych m. 3,6,9. WMN Niepodległości 6. Termin składania ofert do dnia: 14.12.2018.
2018-12-05
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych  kl B 3 kondygnacje. WMN Niepodległości 3. Termin składania ofert do dnia: 14.12.2018.
2018-12-05
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych m. 3 kondygnacje , 2 piony. WMN Narcyzów 3. Termin składania ofert do dnia: 14.12.2018.
2018-12-05
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych m. 3 kondygnacje , 2 pion, WMN Piwnika Ponurego 1. Termin składania ofert do dnia: 14.12.2018.
2018-12-05
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych m. 2,5,8. WMN Piwnika Ponurego 8. Termin składania ofert do dnia: 14.12.2018.
2018-12-05
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych m. 2,5,8. WMN Moniuszki 9. Termin składania ofert do dnia: 14.12.2018.
2018-12-05
Budowa altany śmietnikowej dla WMN Patriotów 2. Termin składania ofert do dnia: 12.12.2018r.
2018-12-05
Czyszczenie stropodachu w budynku WMN Lwowska 21A-29A wraz z usunięcie ptasich gniazd, przeprowadzeniem dezynfekcji, dezynsekcji. Termin składania ofert do dnia: 13.12.2018r.
2018-12-04
Zabezpieczenie 28 sztuk okienek piwnicznych przed woda deszczowa , z wyrównaniem opaski do poziomu opaski wokół budynku i położeniem tynku mozaikowego. Termin składania ofert do dnia: 12.12.2018r.
2018-12-04
Kompleksowy remont dwóch pomieszczeń piwnicznych oraz przedsionka z przeznaczeniem dla dozorcy oraz pomieszczenie monitoringu. Termin składania ofert do dnia: 12.12.2018r.
2018-12-04
Zabezpieczenie 28 sztuk okienek piwnicznych przed woda deszczowa , z wyrównaniem opaski do poziomu opaski wokół budynku i położeniem tynku mozaikowego. Termin składania ofert do dnia: 12.12.2018r.
2018-12-04
Kompleksowy remont pomieszczeń piwnicznych wraz z wymianą instalacji elektrycznej WMN Niepodległości 4. Termin składania ofert do dnia: 12.12.2018r.
2018-12-04
Dostawa oraz montaż drzwi stalowych wejściowych do budynku wraz z wymianą okien na klatkach  schodowych. Termin składania ofert do dnia: 12.12.2018r.
2018-12-04
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z projektem, budynku mieszkalnego przy ul. Mareckiego 26A w Sosnowcu. Termin składania ofert: 11.01.2019 r. do godz. 15:00
2018-12-04
„Prace remontowo - porządkowe w korytarzach piwnicznych oraz niezamkniętych piwnic lokatorskich wraz z pomieszczeniem komory zsypowej”
2018-11-29
Opracowanie wniosku konkursowego RPSL.05.02.01-IZ.01-24-286/18 w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
2018-11-29
„Wymianę drzwi do piwnic na drzwi ppoż EI30 - 3 sztuki” Termin składania ofert do dnia: 12.12.2018
2018-11-28
WMN Legionów 14. Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych. Termin składania ofert do dnia: 06.12.2018
2018-11-23
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Małachowskiego 16-18 w Sosnowcu”
2018-11-21
Montaż monitoringu. WMN Grota Roweckiego 9A. Termin składania ofert do dnia: 10.12.2018r.
2018-11-20
„Malowanie klatek schodowych w budynku Wspólnoty” WMN Grota Roweckiego 9a. Termin składania ofert: 19.12.2018.
2018-11-19
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej wymiany instalacji C.O. wraz z zaworami i grzejnikami dla budynku położonego przy ul. Mościckiego 12 w Sosnowcu”.
2018-11-14
„Wykonanie budowy altany śmietnikowej" dla WMN Zagłębiowska 46-60 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 21.11.2018r
2018-11-09
„Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiennikiem dla budynku położonego przy ul. Wierzbowa 5 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 29.11.2018r.
2018-11-08
„Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiennikiem dla budynku położonego przy ul. Wierzbowa 2ab w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 29.11.2018r.
2018-11-08
„Wymiana instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kosynierów 39 w Sosnowcu”
2018-11-08
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych - nakład na 2 piony dla WMN Małachowskiego 13-15. Termin składania ofert do dnia: 18.11.2018r
2018-11-05
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 3abc w Sosnowcu”
2018-11-05
"Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 1ab w Sosnowcu”
2018-11-05
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 22 w Sosnowcu” Termin składania ofert: 08.11.2018r.
2018-10-30
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Grottgera 8-10-12-14-16-18-20 w Sosnowcu”
2018-10-29
Dostawa oraz montaż drzwi stalowych wejściowych do budynku dla klatki 28b-1 sztuka.
2018-10-23
„Wykonanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania bez wymiennika dla WMN Tuwima 7”
2018-10-17
WMN Bohaterów Monte Cassino 2a-10a „Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną” Termin składania ofert do dnia: 02.11.2018r.
2018-10-17
WMN Jodłowa 4 - „Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną” Termin składania ofert do dnia: 02.11.2018
2018-10-17
„Wymianę zaworów grzejnikowych - 70 sztuk” dla WMN Małachowskiego 14abc - termin składania ofert do dnia: 30.10.2018
2018-10-16
„Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z przygotowaniem pomieszczenia pod wymiennik dla budynku położonego przy ul. Szklarniana 3 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 29.10.2018r.
2018-10-12
„Remont balkonu i tarasu przy ul. Przejazd 1 w Sosnowcu” Termin składania ofert do dnia: 26.10.2018 do godziny 12:00
2018-10-08
„Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiennikiem dla budynku położonego przy ul. Wierzbowa 1 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 26.10.2018r.
2018-09-25
Bohaterów Monte Cassino 2a-10a - Dostawa oraz montaż okienek piwnicznych. Termin składania ofert do dnia:12.10.2018r
2018-09-24
„Wykonanie opaski przy budynku z kostki brukowej bordowej wraz z wykonaniem nowego wpustu piwnicznego przed budynkiem przy ul. Głowackiego 6 w Sosnowcu”.
2018-09-24
Powierzchnia reklamowa na ścianie budynku WM Będzińska 55
2018-09-24
Wykonanie utwardzenia terenu  przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 6-8 w Sosnowcu.. WMN Pułaskiego 6-8. Termin składania ofert: do 10.10.2018r. do godziny 15:00
2018-09-19
Wykonanie szlabanu parkingowego. WMN Pułaskiego 6-8. Termin składania ofert do dnia 10.10.2018r.
2018-09-19
Montaż monitoringu. WMN Pułaskiego 6-8 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia: 10.10.2018r.
2018-09-18
Remont zadaszeń do klatek schodowych wraz z wykonaniem odwodnienia. WMN Wesoła 2 i 2a. Termin składania ofert do dnia: 03.10.2018r.
2018-09-18
Remont podestu 1 szt przed wejściem do klatki schodowej od strony podwórza. WMN Zwycięstwa 14-14/I-16. Termin składania ofert do dnia: 03.10.2018r.
2018-09-18
„Wykonanie opaski przy budynku z kostki brukowej szarej wraz z likwidacją nieczynnych wpustów piwnicznych przy ul. Legionów 7 w Sosnowcu”. Termin składania ofert:03.10.2018 r.
2018-09-18
„Wykonanie remontu chodnika, podestu, schodów” przy ul. Struga 70 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 05.10.2018 r.
2018-09-17
Dostawa oraz montaż drzwi aluminiowych oraz okien na klatkę schodową. WMN Jodłowa 3B. Termin składania ofert do dnia: 02.10.2018r.
2018-09-17
Dostawa oraz montaż drzwi aluminiowych oraz okien na klatkę schodową. WMN Jodłowa 6. Termin składania ofert do dnia: 02.10.2018r.
2018-09-17
Dostawa oraz montaż okienek piwnicznych oraz strychowych. WMN Jodłowa 7. Termin składania ofert do dnia: 02.10.2018r.
2018-09-17
Dostawa oraz montaż drzwi aluminiowych. WMN Sobieskiego 8. Termin składania ofert do dnia: 02.10.2018r.
2018-09-17
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych (1 szt.). WMN Legionów 7 Termin składania ofert do dnia: 02.10.2018
2018-09-17
Wykonanie wymiany poziomu wodnego zimnej wody w piwnicy wraz z montażem zaworów podpionowych. WMN Legionów 7. Termin składania ofert: do 05.10.2018r
2018-09-15
Wykonanie wymiany poziomu wodnego zimnej wody w piwnicy wraz z montażem zaworów podpionowych. WMN Dmowskiego 10abc. Termin składania ofert: do 05.10.2018r
2018-09-15
Dostawa oraz montaż drzwi aluminiowych. WMN Zwycięstwa 14-14/I-16. Termin składania ofert do dnia: 05.10.2018r.
2018-09-15
Dostawa oraz montaż drzwi aluminiowych. WMN Jagiełły 2-2a-2b. Termin składania ofert do dnia: 05.10.2018r.
2018-09-15
Wykonanie wymiany poziomu wodnego zimnej wody w piwnicy wraz z montażem zaworów podpionowych oraz wymianą poziomu kanalizacyjnego. WMN Mościckiego 28-30. Termin składania ofert: do 05.10.2018r
2018-09-15
Wykonanie wymiany poziomu wodnego zimnej wody w piwnicy wraz z montażem zaworów podpionowych. WMN Sobieskiego 21. Termin składania ofert: do 05.10.2018r
2018-09-15
Wykonanie wymiany poziomu wodnego zimnej wody w piwnicy wraz z montażem zaworów podpionowych. WMN Sobieskiego 1ab. Termin składania ofert: do 05.10.2018r
2018-09-15
Wykonanie remontu pokrycia dachowego, docieplenie stropu styropapą oraz metodą wdmuchiwania granulatu, przemurowania kominów, wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych. WMN Sobieskiego 3abc. Termin składania ofert: do 01.10.2018r
2018-09-15
 Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 KW/mieszkanie”. WMN Mościckiego 28-30. Termin składania ofert: do 21.09.2018r
2018-09-15
„Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą drzwi do piwnic w budynku Wspólnoty”. WMN Sobieskiego 3abc. Termin składania ofert do dnia: 05.10.2018
2018-09-15
Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 KW/mieszkanie”. WMN Mościckiego 8. Termin składania ofert: do 05.10.2018r
2018-09-15
Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 KW/mieszkanie”. WMN Zagłębiowska 46-60. Termin składania ofert: do 05.10.2018 dotyczy klatki 46,48,50.
2018-09-15
Dostawa oraz montaż okienek piwnicznych. WMN Legionów 7. Termin składania ofert do dnia: 02.10.2018r.
2018-09-15
Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną” WMN Kowalskiego 8. Termin składania ofert do dnia: 01.10.2018
2018-09-14
WMN Wrzosowa 6 "Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych – nakład na 2szt." Termin składania ofert do dnia: 05.10.2018r.
2018-09-14
„Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie”. WMN Targowa 16. Termin składania ofert: do 27.09.2018
2018-09-12
„Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie”. WMN Franciszkańska 4ab. Termin składania ofert: do 27.09.2018
2018-09-12
„Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie”. WMN Legionów 6a. Termin składania ofert: do 27.09.2018
2018-09-12
„Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie” WMN 3 Maja 3. Termin składania ofert: do 27.09.2018
2018-09-12
„Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą drzwi do piwnic w budynku Wspólnoty”. WMN Jagiełły 2-2a-2b. Termin składania ofert do dnia: 03.10.2018.
2018-09-12
„Wykonanie audytu energetycznego pod katem mocy zamówionej C.O”. WMN Reymonta 29a-31a-33a. Termin składania ofert do dnia: 28.09.2018r.
2018-09-11
„Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie”. WMN Staropogońska 74-80. Termin składania ofert: do 01.10.2018
2018-09-10
„Wykonanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania bez wymiennika dla WMN Czołgistów 10” Termin składania ofert do dnia: 26.09.2018
2018-09-10
„Malowanie klatki schodowej na WMN 3-go Maja 3 w Sosnowcu” Termin składania ofert do dnia: 24.09.2018r.
2018-09-10
„Wymianę okna na klatce schodowej wraz z wymianą okienek na strychu" na WMN Kadłubka 24. Termin składania ofert do dnia: 24.09.2018r.
2018-09-10
WMN Szklarniana 3 - Remont kominów ponad dachem. Termin składania ofert do dnia: 21.09.2018r
2018-09-07
„Wytyczenie punktów granicznych działki WMN ul. Reymonta 2 w Sosnowcu – działka 6815  obręb 0009”. Termin składania ofert do dnia: 21.09.2018r.
2018-09-07
Remont kominów ponad dachem oraz czap kominowych (kontynuacja prac - 14 sztuk) na WMN Jagiellońska 5. Termin składania ofert do dnia: 24.09.2018
2018-09-06
Remont schodów zewnętrznych ( w ilości 5 szt. ) przy ul. Lwowska 21a-29a w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 20.09.2018 r.
2018-09-05
Remont schodów zewnętrznych ( w ilości 5 szt. ) przy ul. Lwowska 9a-17a w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 20.09.2018 r. do godz. 10:00
2018-09-05
„Wykonanie projektu nowych zabudów wraz z opinią rzeczoznawcy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku Wspólnoty ze szczególnym uwzględnieniem oceny zabudowy korytarzy na piętrach.” Termin składania ofert: 21.09.2018r.
2018-09-05
„Remont balkonu i tarasu przy ul. Przejazd 1 w Sosnowcu” Termin składania ofert do dnia: 14.09.2018
2018-09-05
Montaż monitoringu. WMN Jagiellońska 5 Termin składania ofert do dnia: 24.09.2018r.
2018-09-04
„Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Sobieskiego 1” do dnia 17.09.2018
2018-09-03
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zwycięstwa 14-14I-16 „Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną” do dnia 22.09.2018
2018-09-03
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wspólna 3a „Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną” do dnia 22.09.2018
2018-09-03
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Franciszkańska 4AB „Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną” do dnia 22.09.2018
2018-09-03
„Remont schodów wejściowych do klatek (2 sztuki) w budynku przy ul. Tabelna 3DE w Sosnowcu” Termin składania ofert do dnia 17.09.2018
2018-09-03
Remont instalacji elektrycznej ADM w budynku przy ul. Sobieskiego 3abc w Sosnowcu. Termin składania ofert: 21.08.2018r.
2018-08-09