Zamówienia
Ogłoszenia wspólnot
Zagospodarowanie terenów zielonych przy budnyku Dietla 7 - 9 ". Termin składania ofert do dnia: 14.03.2020.
2020-02-17
,,Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach" WMN Reymonta 40-42. Termin składania ofert do dnia: 24.02.2020.
2020-02-12
,,Wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz z przykanalikami w budynku". WMN Reymonta 40-42.Termin składania ofert: do 24.02.2020
2020-02-12
„Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie”. WMN Lwowska 21a-29a. Termin składania ofert: do 22.02.2020.
2020-02-11
„Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie”. WMN Lwowska 9-17. Termin składania ofert: do 28.02.2020.
2020-02-11
„Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie”. WMN Lwowska 9a-17a. Termin składania ofert: do 28.02.2020.
2020-02-11
,,Wykonanie zaleceń kominiarskich po kontroli w budynku WMN Kilińskiego 4-4A w Sosnowcu". Termin składania ofert do dnia 28.02.2020r.
2020-02-10
,,Wykonanie wymiany poziomu wodnego zimnej wody w piwnicy wraz z montażem zaworów podpionowych". WMN Reymonta 40-42. Termin składania ofert: do 21.02.2020
2020-02-10
Wykonanie dokumentacji PT dotyczacej remontu instalacji elektrycznej w budynku WMN Lwowska 21-29 w Sosnowcu. Termin składania ofert do 22.02.2020r.
2020-02-04
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wykonania instalacji C.O. wraz z zaworami i grzejnikami dla budynku położonego przy ul. Legionów 18I w Sosnowcu
2020-01-27
Dostawa i montaż altany śmietnikowej systemowej. WMN Żytnia 14 - 14a oraz WMN Żytnia 14b - 14c
2020-01-23
Wykonanie remontu instalacji elektrycznej dot. głównych rozdzielnic elektrycznych (2szt) wraz z wyłącznikami p.poż.
2020-01-22
Odświeżenie elewacji budynku wielorodzinnego - poprzez malowanie przy ul. Mościckiego 28-30 w Sosnowcu. Termin składania ofert: 30.01.2020r.
2020-01-16
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Targowa 16 w Sosnowcu. Termin składania ofert: 22.01.2019r.
2020-01-07
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Franciszkańska 4ab w Sosnowcu” Termin składania ofert: 03.06.2019r.
2019-05-16
Opracowanie wniosku konkursowego RPSL.05.02.01-IZ.01-24-286/18 w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
2018-11-29
„Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiennikiem dla budynku położonego przy ul. Wierzbowa 5 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 29.11.2018r.
2018-11-08