Zamówienia
Ogłoszenia wspólnot
Wykonanie resursu w dźwigach osobowych w budynku WMN Grottgera 8-20 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 04.09.2019r.
2019-08-21
 „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mireckiego 35 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 4.09.2019r.
2019-08-20
Remont schodów piwnicznych w budynku WMN Gospodarcza 22abc w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 28.08.2019r
2019-08-14
Wykonanie zaleceń UDT w dźwigach osobowych w budynku WMN Grottgera 8-20 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 28.08.2019r.
2019-08-13
Wykonanie zaleceń kominiarskich w budynku WMN Kilińskiego 4-4a w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 24.08.2019r
2019-08-13
Naprawa posadzki płyty balkonowej w budynku WMN Wesoła 2 i 2a w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 14.08.2019r
2019-08-09
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Małachowskiego 16-18 w Sosnowcu”. Termin składania ofert do dnia 22.08.2019r.
2019-08-08
Wykonanie ogrodzenia działki WMN 3 Maja 28a w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 19.08.2019r.
2019-08-07
Wykonanie prac brukarskich dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Patriotów 5 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 19.08.2019r.
2019-08-07
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zwycięstwa 23 w Sosnowcu
2019-07-31
Remont balkonu mieszkania nr 6 przy ul. Głowackiego 6 w Sosnowcu
2019-07-31
Wykonanie remontu chodnika, podestu, schodów przy ul. Struga 70 w Sosnowcu
2019-07-31
Wykonanie opinii w zakresie oceny stanu technicznego konstrukcji dachu oraz stropów zalewanych wodami opadowymi m.in. klatki schodowej a tym samym określenia możliwości dalszego bezpieczeństwa jego użytkowania budynku mieszkalnego dla WMN Tuwima 5 w Sosnowcu.
2019-07-31
Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi 3-5-7 w Sosnowcu
2019-07-31
Naprawa dachu wg załączonej dokumentacji fotograficznej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dmowskiego 34abcd w Sosnowcu. Termin składania ofert: do 09.08.2019r.
2019-07-31
Budowa altany śmietnikowej dla WMN Szczecińska 6 Termin składania ofert do dnia: 20.08.2019r.
2019-07-30
Wykonanie opisu budynku przy ul. Pileckiego 7 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia: 12.08.2019r
2019-07-27
Wymiana lamp dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Bohaterów Monte Cassino 2a-10a w Sosnowcu
2019-07-25
Wykonanie ogrodzenia terenu działki przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Łączna 1AB w Sosnowcu. Termin składania ofert: do 12.08.2019r. do godziny 15:00
2019-07-25
Wykonanie zaleceń kominiarskich na podstawie opinii kominiarskiej 57/1/2019 z dnia 29.05.2019
2019-07-24
Dostawa i montaż monitoringu w budynku WMN Dietla 7 -9 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia: 30.07.2019 r.
2019-07-22
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wrzosowa 6 w Sosnowcu
2019-07-19
Wykonanie instalacji c.o i c.w.u. wraz z remontem pomieszczenia pod wymiennik budynku przy ulicy Czołgistów 10 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 31.07.2019r.
2019-07-15
Wymiana lamp dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Bohaterów Monte Cassino 2a-10a w Sosnowcu
2019-07-12
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mościckiego 8 w Sosnowcu
2019-07-11
Wykonanie utwardzenia terenu dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Narcyzów 3 w Sosnowcu. Termin składania ofert: do 29.07.2019r.
2019-07-11
Wykonanie utwardzenia terenu dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piwnika Ponurego 6AB w Sosnowcu.. Termin składania ofert: do 29.07.2019r.
2019-07-11
Wykonanie utwardzenia terenu dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Narcyzów 3 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 29.07.2019r.
2019-07-10
Wykonanie naprawy pokrycia dachu w budynku WMN Urbanowicz 21 a w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 29.07.2019r.
2019-07-10
Wymiana zaworów gazowych stożkowych na zawory gazowe kulowe - 44 sztuki dla WMN Zagłębiowska 1-3-5-7.
2019-07-10
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Andersa 83 w Sosnowcu.
2019-07-10
Wykonanie utwardzenia terenu Wspólnoty Mieszkaniowej Piwnika Ponurego 6AB w Sosnowcu.
2019-07-10
Dostawa oraz montaż altany śmietnikowej dla WMN Grota Roweckiego 22 oraz WMN Grota Roweckiego 22a w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 30.07.2019r.
2019-07-09
Wymiana lamp dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Dmowskiego 22 w Sosnowcu
2019-07-03
Malowanie klatek schodowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Targowa 16 w Sosnowcu
2019-07-03
Remont instalacji elektrycznej w piwnicy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wrzosowa 6 w Sosnowcu.
2019-07-02
Wykonanie remontu chodnika, podestu, schodów przy ul. Struga 70 w Sosnowcu.
2019-07-02
Montaż instalacji monitoringu dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Sobieskiego 22 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 12.07.2019r.
2019-07-01
Montaż instalacji monitoringu dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kalinowa 5 w Sosnowcu
2019-06-28
Budowa altany śmietnikowej dla WMN Królewska 2. Termin składania ofert do dnia: 15.07.2019r.
2019-06-26
Dostawa i montaż altany śmietnikowej dla WMN Królewska 2 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 15.07.2019r.
2019-06-26
„Remont balkonów” w budynku przy ulicy 3-go Maja 34 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 04.07.2019r.
2019-06-24
Docieplenie ścian fundamentowych przy ul. Patriotów 6  w Sosnowcu” Termin składania ofert: 05.07.2019r. do godz. 15:00
2019-06-21
„Docieplenie ścian fundamentowych przy ul. Patriotów 4  w Sosnowcu” Termin składania ofert: 05.07.2019r. do godz. 15:00
2019-06-21
„Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z projektem, budynku mieszkalnego przy ul. Narcyzów 3  w Sosnowcu. Termin składania ofert: 05.07.2019 r. do godz. 15:00
2019-06-21
„Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z projektem, budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 11  w Sosnowcu. Termin składania ofert: 05.07.2019 r. do godz. 15:00
2019-06-21
Wykonanie ogrodzenia terenu działki przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piwnika Ponurego 8 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 15.07.2019r.
2019-06-19
Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania na podstawie dokumentacji projektowo-technicznej przy ul. Mościckiego 12 w Sosnowcu
2019-06-19
„Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną” WMN ul. Lwowskiej 21a – 29a. Termin składania ofert do dnia: 10.07.2019r.
2019-06-18
„Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną” WMN Lwowskiej 9a – 17a. Termin składania ofert do dnia: 10.07.2019r.
2019-06-18
Dostawa i montaż monitoringu w budynku WMN Grota Roweckiego 13A w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia: 03.07.2019 r.
2019-06-18
Malowanie klatek schodowych na WMN Krakowska 5 w Sosnowcu
2019-06-15
Wymiana zaworów gazowych stożkowych na zawory gazowe kulowe - 44 sztuki dla WMN Zagłębiowska 1-3-5-7.
2019-06-14
„Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku w związku z podejrzeniem naruszenia konstrukcji ścian klatki schodowej oraz ścian mieszkania nr 24 - co może powodować zagrożenie dla konstrukcji budynku oraz osób zamieszkujących” dla WMN Zagłębiowska 92-96
2019-06-13
Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych dla WMN przy ul. Kruczkowskiego 7.
2019-06-13
„Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem kominów ponad dachem” w budynku przy ulicy Jagiełły 6 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 19.06.2019r.
2019-06-12
„Wykonanie projektu instalacji odgromowej”. WMN Zwycięstwa 23. Termin składania ofert do dnia: 20.06.2019r.
2019-06-11
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kalinowa 5 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 24.06.2019r.
2019-06-10
„Wykonanie opinii ornitologicznej na potrzeby termomodernizacji budynku” Dietla 9AB w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 12.06.2019r.
2019-06-07
Wymiana poziomu instalacji kanalizacyjnej w budynku WMN Skłodowskiej 21 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 13.06.2019r.
2019-06-05
„Remont pokrycia dachowego” w budynku przy ulicy Kaliska 6I-6II-6III w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 14.06.2019r.
2019-06-03
Opracowanie wniosku konkursowego RPSL.05.02.01-IZ.01-24-286/18 w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
2018-11-29
„Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiennikiem dla budynku położonego przy ul. Wierzbowa 5 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 29.11.2018r.
2018-11-08