Zamówienia
Ogłoszenia wspólnot
Budowa altany śmietnikowej dla WMN Królewska 2. Termin składania ofert do dnia: 15.07.2019r.
2019-06-26
„Remont balkonów” w budynku przy ulicy 3-go Maja 34 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 04.07.2019r.
2019-06-24
Docieplenie ścian fundamentowych przy ul. Patriotów 6  w Sosnowcu” Termin składania ofert: 05.07.2019r. do godz. 15:00
2019-06-21
„Docieplenie ścian fundamentowych przy ul. Patriotów 4  w Sosnowcu” Termin składania ofert: 05.07.2019r. do godz. 15:00
2019-06-21
„Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z projektem, budynku mieszkalnego przy ul. Narcyzów 3  w Sosnowcu. Termin składania ofert: 05.07.2019 r. do godz. 15:00
2019-06-21
„Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z projektem, budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 11  w Sosnowcu. Termin składania ofert: 05.07.2019 r. do godz. 15:00
2019-06-21
Wyburzenie przebudówki z tyłu budynku przy ul. Pileckiego 2
2019-06-21
Wykonanie ogrodzenia terenu działki przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piwnika Ponurego 8 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 15.07.2019r.
2019-06-19
Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania na podstawie dokumentacji projektowo-technicznej przy ul. Mościckiego 12 w Sosnowcu
2019-06-19
Dostawa oraz montaż altany śmietnikowej dla WMN Grota Roweckiego 22 oraz WMN Grota Roweckiego 22a w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 03.07.2019r.
2019-06-18
„Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną” WMN ul. Lwowskiej 21a – 29a. Termin składania ofert do dnia: 10.07.2019r.
2019-06-18
„Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną” WMN Lwowskiej 9a – 17a. Termin składania ofert do dnia: 10.07.2019r.
2019-06-18
Dostawa i montaż monitoringu w budynku WMN Grota Roweckiego 13A w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia: 03.07.2019 r.
2019-06-18
Malowanie klatek schodowych na WMN Krakowska 5 w Sosnowcu
2019-06-15
Wymiana zaworów gazowych stożkowych na zawory gazowe kulowe - 44 sztuki dla WMN Zagłębiowska 1-3-5-7.
2019-06-14
„Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku w związku z podejrzeniem naruszenia konstrukcji ścian klatki schodowej oraz ścian mieszkania nr 24 - co może powodować zagrożenie dla konstrukcji budynku oraz osób zamieszkujących” dla WMN Zagłębiowska 92-96
2019-06-13
Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych dla WMN przy ul. Kruczkowskiego 7.
2019-06-13
„Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem kominów ponad dachem” w budynku przy ulicy Jagiełły 6 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 19.06.2019r.
2019-06-12
„Wykonanie projektu instalacji odgromowej”. WMN Zwycięstwa 23. Termin składania ofert do dnia: 20.06.2019r.
2019-06-11
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kalinowa 5 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 24.06.2019r.
2019-06-10
„Wykonanie opinii ornitologicznej na potrzeby termomodernizacji budynku” Dietla 9AB w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 12.06.2019r.
2019-06-07
Wymiana poziomu instalacji kanalizacyjnej w budynku WMN Skłodowskiej 21 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 13.06.2019r.
2019-06-05
„Remont pokrycia dachowego” w budynku przy ulicy Kaliska 6I-6II-6III w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 14.06.2019r.
2019-06-03
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 26 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 13.06.2019r.
2019-05-31
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 26 w Sosnowcu
2019-05-30
Malowanie klatek schodowych na WMN Krakwoska 5 w Sosnowcu
2019-05-30
Dostawa oraz montaż zadaszenia systemowego nad wejściem do klatki schodowej wewnątrz podwórka w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Targowa 16 w Sosnowcu
2019-05-29
Remont instalacji elektrycznej w piwnicy w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wrzosowa 6 w Sosnowcu.
2019-05-29
Dostawa oraz montaż drzwi ppoż. do piwnicy dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dobrzańskiego 94
2019-05-29
Wykonanie audytu energetycznego oraz projektu technicznego termomodernizacji budynku, dla WMN przy ul. Kilińskiego 4c w Sosnowcu
2019-05-29
Dostawa oraz montaż drzwi stalowych wejściowych do budynku dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Głowackiego 6
2019-05-29
Wymiana okien na klatce schodowej wraz z wymianą okienek na strychu dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Targowa 16
2019-05-29
Remont balkonu mieszkania nr 6 przy ul. Głowackiego 6 w Sosnowcu Termin składania ofert do: 10.06.2019r.
2019-05-29
WMN Legionów 6 - Dostawa oraz montaż drzwi stalowych wejściowych do budynku
2019-05-28
Wykonanie remontu chodnika, podestu, schodów” przy ul. Struga 70 w Sosnowcu. Termin składania ofert: 10.06.2019 r.
2019-05-28
WMN Mikołajczyka 66a Wymiana 1 szt. pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych (wanna, umywalka, muszla itp.)
2019-05-28
Wymiana pionów wod-kan ( 9 sztuk ) wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych na Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Mościckiego 12 w Sosnowcu.
2019-05-24
WMN Jodłowa 3 - Naprawa dachu likwidując przyczyny zalewania
2019-05-23
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy al. Zwycięstwa 9-11-13 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania: „Wymiana zaworów podpionowych”
2019-05-23
„Wykonanie opinii ornitologicznej na potrzeby termomodernizacji budynku” Sobieskiego 3abc w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 29.05.2019r.
2019-05-22
„Wykonanie opinii ornitologicznej na potrzeby termomodernizacji budynku” Sobieskiego 1ab w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 29.05.2019r.
2019-05-22
Wymiana rury spustowej odprowadzającej wody opadowe z dachu w budynku WMN Jagiełły 6 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 27.05.2019r.
2019-05-21
WMN Tuwima 7 „Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach”
2019-05-21
Wykonanie dokumentacji PT dotyczacej ocieplenia ścian fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji w budynku przy ulicy Czerwonego Krzyża 2-4 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 7.06.2019r.
2019-05-21
Remont schodów do wejść do klatek schodowych w budynku WMN Gospodarcza 22abc w Sosnowcu. Termin zbierania ofert do dnia 26.05.2019r.
2019-05-20
WMN 1 Maja 21 „Wykonanie ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczącej klatki schodowej” Termin składania ofert do dnia: 31.05.2019r
2019-05-17
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Franciszkańska 4ab w Sosnowcu” Termin składania ofert: 03.06.2019r.
2019-05-15
WMN Sobieskiego 26 Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną”
2019-05-15
Wykonanie utwardzenia terenu dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grota Roweckiego 9A w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 30.05.2019r.
2019-05-15
WMN Zamkowa 22b-32b. „Wykonanie remontu instalacji elektrycznej dot. głównych rozdzielnic elektrycznych (2szt) wraz z wyłącznikami p.poż."
2019-05-14
Wykonanie inwentaryzacji centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy 3-go Maja 35 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 30.05.2019r.
2019-05-14
WMN Zagłębiowska 46-60 „Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w klatkach 46; 48; 50 - zgodnie z projektem." Termin składania ofert do dnia: 28.05.2019r
2019-05-13
Dostawa oraz montaż drzwi stalowych wejściowych do budynku WMN Niepodległości14 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 20.06.2019r.
2019-05-13
Montaż monitoringu w budynku WMN Piwnika Ponurego 5 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 10.06.2019r.
2019-05-13
„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wykonania instalacji C.O. wraz z zaworami i grzejnikami dla budynku położonego przy ul. Lotników 1 AC w Sosnowcu” Termin składania ofert do dnia 10.06.2019r.
2019-05-13
Wymiana pionów wodno- kanalizacyjnych w mieszkaniach w budynku WMN Niepodległości 14 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 31.05.2019r.
2019-05-13
„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wykonania instalacji C.O. wraz z zaworami i grzejnikami dla budynku położonego przy ul. Niepodległości 12 w Sosnowcu” Termin składania ofert do dnia 10.06.2019r.
2019-05-13
„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wykonania instalacji C.O. wraz z zaworami i grzejnikami dla budynku położonego przy ul. Niepodległości 11 w Sosnowcu” Termin składania ofert do dnia 10.06.2019r.
2019-05-13
Wymiana zadaszeń nad wejściami do klatek wraz z myciem elewacji nad daszkami w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piwnika Ponurego 16AB w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 31.05.2019r.
2019-05-13
Zagospodarowanie i obsługa terenów zielonych przed budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piwnika Ponurego 16AB w Sosnowcu. Termin zbierania ofert do dnia 31.05.2019r.
2019-05-13
Dostawa oraz montaż wodomierzy do odczytu radiowego w lokalach mieszkalnych w budynku WMN Urbanowicz 9 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 23.05.2019r.
2019-05-09
WMN Dmowskiego 10abc „Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach” Termin składania ofert do dnia: 24.05.2019r
2019-05-09
„Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Niepodległości 9C″. Termin składania ofert do dnia 30.05.2019r.
2019-05-09
„Wykonanie dokumentacji projektowo- technicznej dotyczącej naprawy i wzmocnienia belek stropowych w piwnicy w budynku przy ulicy Stara 5 w Sosnowcu.” Termin składania ofert do dnia 23.05.2019r.
2019-05-09
Remont instalacji elektrycznej w korytarzach piwnicznych w budynku przy ulicy Bema 6 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 23.05.2019r.
2019-05-07
„Czyszczenie schodów i posadzek lastrykowych wewnątrz budynku WMN Kaliska 6I/6II/6III” Termin składania ofert do dnia: 09.05.2019r.
2019-04-25
WMN Kaliska 6I/6II/6III „Wykonanie PT ocieplenia fundamentów wraz z ochroną przeciwwilgociową” Termin składania ofert do dnia: 09.05.2019r
2019-04-25
Uprzątnięcie gabarytów oraz śmieci z korytarzy piwnicznych i strychów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grota Roweckiego 20A w Sosnowcu.
2019-04-25
Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku przy ul. Lwowska 21-29 w Sosnowcu.
2019-04-23
Dostawa oraz montaż drzwi stalowych wejściowych do budynku. Termin składania ofert do dnia: 06.05.2019 r. WMN Lwowska 9A - 17A.
2019-04-23
Wykonanie utwardzenia terenu dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Czerwonego Krzyża 2-4 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 13.05.2019r.
2019-04-19
„Wykonanie remontu części instalacji elektrycznej zgodnie z projektem, budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 3 w Sosnowcu". Termin składania ofert: 13.05.2019 r.
2019-04-19
WMN Królowej Jadwigi 3-5-7 „Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie”. Termin składania ofert: do 08.05.2019r.
2019-04-18
Wykonanie remontu części instalacji elektrycznej zgodnie z projektem, budynku mieszkalnego przy ul. Franciszkańska 4ab w Sosnowcu. Termin składania ofert: 08.05.2019 r.
2019-04-18
Wykonanie remontu części instalacji elektrycznej zgodnie z projektem, budynku mieszkalnego przy ul. Mościckiego 8 w Sosnowcu. Termin składania ofert: 08.05.2019 r.
2019-04-18
Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Grottgera 8-20 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 30.04.2019r.
2019-04-17
„Remont kominów ponad dachem budynku przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 8-10 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 30.04.2019r.
2019-04-16
Wykonanie napisów na elewacji budynku WMN Dietla 18-20. Termin składania ofert do dnia 30.04.2019r
2019-04-16
Remont altany śmietnikowej dla WMN Litewska 37-43. Termin składania ofert do dnia 15.05.2019r.
2019-04-16
Uprzątnięcie gabarytów z korytarzy piwnicznych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piwnika Ponurego 16AB w Sosnowcu.Termin składania ofert do dnia 30.04.2019r.
2019-04-16
Zagospodarowanie i obsługa terenów zielonych przed budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piwnika Ponurego 16AB w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 30.04.2019r.
2019-04-16
Wymiana zadaszeń nad wejściem do klatek schodowych wraz z myciem elewacji w budynku WMN Piwnika Ponurego 16AB w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 30.04.2019r.
2019-04-12
Remont  altany śmietnikowej dla WMN Grota Roweckiego 49 – 51. WMN Grota Roweckiego 49-51
2019-04-12
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Andersa 83 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 02.05.2019r.
2019-04-12
Wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikiem w budynku przy ulicy Dietla 5ab w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 19.04.2019r.
2019-04-11
Usuniecie poprzez wycinkę drzew rosnących na działkach numer 413/56, 413/58 obręb Klimontów w Sosnowcu.Termin składania ofert do dnia 26.04.2019r.
2019-04-10
Wykonanie PT ocieplenia fundamentów wraz z ochroną przeciwwilgociową w budynku WMN Łączna 2 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 30.04.2019r.
2019-04-09
Wykonanie chodnika na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Czarna 10-12 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia: 24-04-2019r
2019-04-09
Wykonanie utwardzenia terenu dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bohaterów Monte Cassino 2a-10a w Sosnowcu.
2019-04-08
WMN 3-Go Maja 34 „Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5KW/mieszkanie”
2019-04-05
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mościckiego 8 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 25.04.2019r
2019-04-04
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zwycięstwa 23 w Sosnowcu”
2019-04-04
WMN Legionów 6 „Dostawa oraz montaż drzwi stalowych wejściowych do budynku”. Termin składania ofert do dnia 14.04.2019r.
2019-04-04
„Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach ” - WMN Czołgistów 10
2019-04-04
Wykonanie ogrodzenia terenu działki WMN przy ul. Narcyzów 3 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 08.04.2019r.
2019-04-03
Wykonanie ogrodzenia terenu działki przy budynku WMN Narcyzów 2 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 08.04.2019r.
2019-04-03
Dostawa oraz montaż drzwi stalowych wejściowych do budynku 1 sztuka w klatce Ordonówny 3B. Termin składania ofert do dnia 30.04.2019r.
2019-04-03
Dostawa oraz montaż skrzydeł drzwiowych do zsypów na półpiętrach 10 sztuk w budynku WMN Ordonówny 3B w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 30.04.2019r.
2019-04-03
Wykonanie monitoringu w budynku WMN Ordonówny 3B w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 30.04.2019r.
2019-04-03
Wykonanie i dostawa tablicy informacyjno-pamiątkowej w ramach projektu. WMN Kilińskiego 4-4a w Sosnowcu
2019-04-02
Czyszczenie schodów i podestów lastrykowych w budynku WMN Dietla 7-9 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 15.04.2019r.
2019-04-02
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wykonanie instalacji C.O. wraz z zaworami i grzejnikami dla budynku położonego przy ul. Strażacka 6 w Sosnowcu” .Termin składania ofert do dnia 30.04.2019r.
2019-04-01
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wykonania instalacji C.O. wraz z zaworami i grzejnikami dla budynku położonego przy ul. Niepodległości 2 w Sosnowcu”.Termin składania ofert do dnia 30.04.2019r.
2019-04-01
Wymiana wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) wraz z wymianą tablic głównych, instalacji elektrycznych części wspólnych, oświetlenia w budynku WMN Mireckiego 35w Sosnowcu wraz z wykonaniem projektu .
2019-04-01
Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach w budynku WMN Piwnika Ponurego 8 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 08.04.2019r.
2019-04-01
Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach w budynku przy ulicy Niepodległości 10 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 08.04.2019r
2019-04-01
Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach w budynku WMN Niepodległości 6 w Sosnowcu. termin składania ofert do dnia 08.04.2019r.
2019-04-01
Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach w budynku WMN Narcyzów 2 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 08.04.2019r.
2019-04-01
Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach w budynku WMN Moniuszki 9 w Sosnowcu.
2019-04-01
Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w budynku WMN Lotników 5 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 08.04.2019r.
2019-04-01
Dostawa i montaż wodomierzy do odczytu radiowego dla WMN Mościckiego 26 w Sosnowcu.Termin składania ofert do dnia 12.04.2019r.
2019-04-01
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wrzosowa 2 w Sosnowcu” Termin składania ofert: 15.04.2019r.
2019-03-29
Wykonanie utwardzenia terenu przed budynkiem WMN Lotników 1AC w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 19.04.2019r.
2019-03-27
WMN Małachowskiego 13-15 zaprasza „Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie”. Termin składania ofert do dnia: 10.04.2019r
2019-03-26
Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach w budynku WMN Urbanowicz 9. Termin składania ofert 08.04.2019r.
2019-03-26
Montaż zaworów kulowych grzejnikowych w budynku WMN Dmowskiego 10abc w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 08.04.2019r.
2019-03-26
Wymiana pionów wodno kanalizacyjnych w budynku WMN Sobieskiego 8 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 08.04.2019r.
2019-03-26
Wymiana pionów wodno kanalizacyjnych w budynku WMN Strażacka 6 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 05.04.2019r.
2019-03-25
Dostawa i montaż altany śmietnikowej systemowej dla WMN Litewska 37-43 w Sosnowcu. Termin składnia ofert do dnia 05.04.2019r.
2019-03-22
„Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną” dla WMN Legionów 7 w Sosnowcu. Termin składania ofert do 5.04.2019r.
2019-03-21
Dostawa oraz montaż drzwi do piwnic 2 sztuki dla WMN Grota- Roweckiego 9 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 05.04.2019r.
2019-03-21
Malowanie klatki schodowej w budynku WMN Kadłubka 24 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 05.04.2019r.
2019-03-21
Malowanie klatki schodowej w budynku WMN Jodłowa 3B. Termin składania ofert do dnia 5.04.2019r.
2019-03-21
Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Jodłowa 3B w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 05.04.2019r.
2019-03-21
Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych we wszystkich mieszkaniach w budynku WMN Franciszkańska 4ab. Termin składania ofert 05.04.2019r.
2019-03-21
Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ulicy Reymonta 40-42 w Sosnowcu.Termin składania ofert do dnia 4.04.2019r.
2019-03-20
Wymiana drzwi do piwnic dla WMN Gospodarcza 22abc. Termin składania ofert do dnia 3.04.2019r.
2019-03-20
„Remont chodnika oraz wykonanie miejsc postojowych przy ul. Gospodarcza 22 abc w Sosnowcu”. WMN Gospodarcza 22abc. Termin składania ofert: 04.04.2019r.
2019-03-20
Montaż monitoringu. WMN Grota Roweckiego 28. Termin składania ofert do dnia: 30.03.2019 r.
2019-03-20
Remont dachu oraz kominów dla WMN Grota Roweckiego 28,28abc. Termin składania ofert 03.04.2019
2019-03-20
Montaż monitoringu w budynku WMN Grota Roweckiego 20a w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 28.03.2019r.
2019-03-20
WMN Struga 3ab „Wykonanie wymiany poziomu wodnego zimnej wody w piwnicy wraz z montażem zaworów podpionowych oraz wymiana poziomu kanalizacyjnego” Termin składania ofert do dnia: 04.04.2019
2019-03-20
WMN Jodłowa 7 - Dostawa oraz montaż okienek piwnicznych oraz okna strychowego. Termin składania ofert do dnia 02.04.2019
2019-03-20
WMN Wrzosowa 6 – „Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną”
2019-03-19
WMN Legionów 5II/5III - Wymiana pionów centralnego ogrzewania klatki 5/III. Termin składania ofert do dnia: 02.04.2018
2019-03-19
Wymiana zadaszeń balkonowych ostatnich kondygnacji w budynku WMN Lwowska 21-29 w Sosnowcu termin składania ofert do dnia 28.03.2019r.
2019-03-19
„Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną”. WMN Reymonta 2. Termin składania ofert do dnia: 27.03.2019r.
2019-03-19
Struga 5-7-9 „Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w budynku - 3 piony łazienkowe"
2019-03-18
Remont altany śmietnikowej wraz z wykonaniem chodnika w budynku WMN Zamenhofa 2-4-6 w Sosnowcu.
2019-03-18
Wytyczenie punktów granicznych WMN Litewska 37-39-41-43
2019-03-14
Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych WMN Litewska 37-39-41-43
2019-03-14
Wynajęcie sokolnika z ptakiem drapieżnym celem ochrony biologicznej obiektu.
2019-03-14
„Malowanie klatek schodowych w budynku Wspólnoty”. WMN Grota Roweckiego 9a. Termin składania ofert do dnia: 29.03.2019.
2019-03-14
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych 4 piony. WMN Grota Roweckiego 24-24ABC. Termin składania ofert do dnia: 29.03.2019.
2019-03-14
„Wykonanie PT ocieplenia fundamentów wraz z ochroną przeciwwilgociową”. Termin składania ofert do dnia: 29.03.2019r
2019-03-14
WMN Sobieskiego 1ab „Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie”. Termin składania ofert do 27.03.2019r
2019-03-13
Montaż monitoringu. WMN Legionów 14. Termin składania ofert do dnia: 21.03.2019r.
2019-03-13
Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku przy ul. Litewskiej 45 - 51. Termin składania ofert do dnia: 20.03.2019r.
2019-03-13
WMN Zwycięstwa 25-27-29 zaprasza na „Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną” Termin składania ofert do dnia: 27.03.2019r.
2019-03-12
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Królowej Jadwigi 11-13-15 w Sosnowcu” Termin składania ofert: 01.04.2019r.
2019-03-12
WMN Legionów 14 - Montaż monitoringu. Termin składania ofert do dnia 21.03.2019r
2019-03-12
Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku przy ul. Litewskiej 45 - 51
2019-03-12
Wykonanie PT ocieplenia fundamentów wraz z ochroną przeciwilgociową. WMN Patriotów 4.Termin składania ofert do dnia: 22.03.2019 r.
2019-03-11
Wykonaniem chodnika wzdłuż budynku WMN Dietla 18-20 w Sosnowcu.
2019-03-07
Wymiana okienek piwnicznych w budynku przy ulicy Szczecińska 9 w Sosnowcu.
2019-03-07
WMN B.M.C 2a-10a „Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną” Termin składania ofert: 22.03.2019r
2019-03-06
WMN Legionów 6a „Uruchomienie dźwigu osobowego nr 3105000976 - na podstawie otrzymanej negatywnej opinii UDT z dnia 27.08.2014r” Termin składania ofert do dnia: 01.04.2019r
2019-03-06
Wymiana pionów wod- kan w mieszkaniach wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w budynku WMN Sobieskiego 3abc.
2019-03-06
Opracowanie wniosku konkursowego RPSL.05.02.01-IZ.01-24-286/18 w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
2018-11-29