Zamówienia
Ogłoszenia wspólnot
„Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Kalinowa 4” Termin składania ofert do dnia: 27.12.2018r.
2018-12-11
„Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Jodłowa 7” Termin składania ofert do dnia: 27.12.2018
2018-12-11
Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku przy ul. Staropogonska 58-64. Termin składania ofert do dnia: 29.12.2018r.
2018-12-11
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Małachowskiego 16-18 w Sosnowcu”
2018-12-10
Wykonanie przebudowy zadaszenia nad wejściem do budynku mieszkalnego przy ulicy Urbanowicz 9 w Sosnowcu. Termin składania ofert: 17.12.2018r.
2018-12-07
Kompleksowa usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku przy ul. Bema 6. Termin składania ofert do dnia: 15.12.2018r.
2018-12-07
Wymiana zasobnika ciepłej wody
2018-12-06
„Wymiana przyłącza kanalizacyjnego w ramach awarii od budynku do pierwszej studzienki (przykanalika) na WMN Sobieskiego 3abc w Sosnowcu”
2018-12-06
 „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dietla 9ab w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 11.01.2019r.
2018-12-06
 „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Pusta 7-9  w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 11.01.2019r.
2018-12-06
 „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mireckiego 35 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 11.01.2019r.
2018-12-06
„Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z projektem, budynku mieszkalnego przy ul. Mireckiego 37abcd w Sosnowcu. Termin składania ofert: 11.01.2019 r. do godz. 15:00
2018-12-06
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych m. 2,5,8 kl A. WMN Niepodległości 5. Termin składania ofert do dnia: 14.12.2018.
2018-12-05
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych 2 piony po 3 kondygnacje kl. A i d. WMN Niepodległości 2. Termin składania ofert do dnia: 14.12.2018.
2018-12-05
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych  2 piony po 3 kondygnacje. WMN Niepodległości 15. Termin składania ofert do dnia: 14.12.2018.
2018-12-05
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych m. 1,3 oraz 2,4 w sumie - 2 piony. WMN Wierzbowa 5. Termin składania ofert do dnia: 14.12.2018.
2018-12-05
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych m. 3,6,9. WMN Niepodległości 6. Termin składania ofert do dnia: 14.12.2018.
2018-12-05
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych  kl B 3 kondygnacje. WMN Niepodległości 3. Termin składania ofert do dnia: 14.12.2018.
2018-12-05
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych m. 3 kondygnacje , 2 piony. WMN Narcyzów 3. Termin składania ofert do dnia: 14.12.2018.
2018-12-05
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych m. 3 kondygnacje , 2 pion, WMN Piwnika Ponurego 1. Termin składania ofert do dnia: 14.12.2018.
2018-12-05
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych m. 2,5,8. WMN Piwnika Ponurego 8. Termin składania ofert do dnia: 14.12.2018.
2018-12-05
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych m. 2,5,8. WMN Moniuszki 9. Termin składania ofert do dnia: 14.12.2018.
2018-12-05
Budowa altany śmietnikowej dla WMN Patriotów 2. Termin składania ofert do dnia: 12.12.2018r.
2018-12-05
Czyszczenie stropodachu w budynku WMN Lwowska 21A-29A wraz z usunięcie ptasich gniazd, przeprowadzeniem dezynfekcji, dezynsekcji. Termin składania ofert do dnia: 13.12.2018r.
2018-12-04
Zabezpieczenie 28 sztuk okienek piwnicznych przed woda deszczowa , z wyrównaniem opaski do poziomu opaski wokół budynku i położeniem tynku mozaikowego. Termin składania ofert do dnia: 12.12.2018r.
2018-12-04
Kompleksowy remont dwóch pomieszczeń piwnicznych oraz przedsionka z przeznaczeniem dla dozorcy oraz pomieszczenie monitoringu. Termin składania ofert do dnia: 12.12.2018r.
2018-12-04
Zabezpieczenie 28 sztuk okienek piwnicznych przed woda deszczowa , z wyrównaniem opaski do poziomu opaski wokół budynku i położeniem tynku mozaikowego. Termin składania ofert do dnia: 12.12.2018r.
2018-12-04
Kompleksowy remont pomieszczeń piwnicznych wraz z wymianą instalacji elektrycznej WMN Niepodległości 4. Termin składania ofert do dnia: 12.12.2018r.
2018-12-04
Dostawa oraz montaż drzwi stalowych wejściowych do budynku wraz z wymianą okien na klatkach  schodowych. Termin składania ofert do dnia: 12.12.2018r.
2018-12-04
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z projektem, budynku mieszkalnego przy ul. Mareckiego 26A w Sosnowcu. Termin składania ofert: 11.01.2019 r. do godz. 15:00
2018-12-04
„Prace remontowo - porządkowe w korytarzach piwnicznych oraz niezamkniętych piwnic lokatorskich wraz z pomieszczeniem komory zsypowej”
2018-11-29
Opracowanie wniosku konkursowego RPSL.05.02.01-IZ.01-24-286/18 w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
2018-11-29
„Wymianę drzwi do piwnic na drzwi ppoż EI30 - 3 sztuki” Termin składania ofert do dnia: 12.12.2018
2018-11-28
WMN Urbanowicz 9. Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych. Termin składania ofert do dnia: 06.12.2018
2018-11-23
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Małachowskiego 16-18 w Sosnowcu”
2018-11-21
Montaż monitoringu. WMN Grota Roweckiego 9A. Termin składania ofert do dnia: 10.12.2018r.
2018-11-20
„Malowanie klatek schodowych w budynku Wspólnoty” WMN Grota Roweckiego 9a. Termin składania ofert: 19.12.2018.
2018-11-19
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej wymiany instalacji C.O. wraz z zaworami i grzejnikami dla budynku położonego przy ul. Mościckiego 12 w Sosnowcu”.
2018-11-14
„Wykonanie budowy altany śmietnikowej" dla WMN Zagłębiowska 46-60 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 21.11.2018r
2018-11-09
„Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiennikiem dla budynku położonego przy ul. Wierzbowa 5 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 29.11.2018r.
2018-11-08
„Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiennikiem dla budynku położonego przy ul. Wierzbowa 2ab w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 29.11.2018r.
2018-11-08
„Wymiana instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kosynierów 39 w Sosnowcu”
2018-11-08
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych - nakład na 2 piony dla WMN Małachowskiego 13-15. Termin składania ofert do dnia: 18.11.2018r
2018-11-05
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 3abc w Sosnowcu”
2018-11-05
"Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 1ab w Sosnowcu”
2018-11-05
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 22 w Sosnowcu” Termin składania ofert: 08.11.2018r.
2018-10-30
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Grottgera 8-10-12-14-16-18-20 w Sosnowcu”
2018-10-29
Dostawa oraz montaż drzwi stalowych wejściowych do budynku dla klatki 28b-1 sztuka.
2018-10-23
„Wykonanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania bez wymiennika dla WMN Tuwima 7”
2018-10-17
WMN Bohaterów Monte Cassino 2a-10a „Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną” Termin składania ofert do dnia: 02.11.2018r.
2018-10-17
WMN Jodłowa 4 - „Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną” Termin składania ofert do dnia: 02.11.2018
2018-10-17
„Wymianę zaworów grzejnikowych - 70 sztuk” dla WMN Małachowskiego 14abc - termin składania ofert do dnia: 30.10.2018
2018-10-16
„Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z przygotowaniem pomieszczenia pod wymiennik dla budynku położonego przy ul. Szklarniana 3 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 29.10.2018r.
2018-10-12
„Remont balkonu i tarasu przy ul. Przejazd 1 w Sosnowcu” Termin składania ofert do dnia: 26.10.2018 do godziny 12:00
2018-10-08
Remont dachu oraz kominów.” WMN Grota Roweckiego 28,28abc Termin składania ofert 31.10.2018
2018-09-28
„Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiennikiem dla budynku położonego przy ul. Wierzbowa 1 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 26.10.2018r.
2018-09-25
Bohaterów Monte Cassino 2a-10a - Dostawa oraz montaż okienek piwnicznych. Termin składania ofert do dnia:12.10.2018r
2018-09-24
„Wykonanie opaski przy budynku z kostki brukowej bordowej wraz z wykonaniem nowego wpustu piwnicznego przed budynkiem przy ul. Głowackiego 6 w Sosnowcu”.
2018-09-24
Powierzchnia reklamowa na ścianie budynku WM Będzińska 55
2018-09-24
Wykonanie utwardzenia terenu  przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 6-8 w Sosnowcu.. WMN Pułaskiego 6-8. Termin składania ofert: do 10.10.2018r. do godziny 15:00
2018-09-19
Wykonanie szlabanu parkingowego. WMN Pułaskiego 6-8. Termin składania ofert do dnia 10.10.2018r.
2018-09-19
Montaż monitoringu. WMN Pułaskiego 6-8 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia: 10.10.2018r.
2018-09-18
Remont zadaszeń do klatek schodowych wraz z wykonaniem odwodnienia. WMN Wesoła 2 i 2a. Termin składania ofert do dnia: 03.10.2018r.
2018-09-18
Remont podestu 1 szt przed wejściem do klatki schodowej od strony podwórza. WMN Zwycięstwa 14-14/I-16. Termin składania ofert do dnia: 03.10.2018r.
2018-09-18
„Wykonanie opaski przy budynku z kostki brukowej szarej wraz z likwidacją nieczynnych wpustów piwnicznych przy ul. Legionów 7 w Sosnowcu”. Termin składania ofert:03.10.2018 r.
2018-09-18
„Wykonanie remontu chodnika, podestu, schodów” przy ul. Struga 70 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 05.10.2018 r.
2018-09-17
Dostawa oraz montaż drzwi aluminiowych oraz okien na klatkę schodową. WMN Jodłowa 3B. Termin składania ofert do dnia: 02.10.2018r.
2018-09-17
Dostawa oraz montaż drzwi aluminiowych oraz okien na klatkę schodową. WMN Jodłowa 6. Termin składania ofert do dnia: 02.10.2018r.
2018-09-17
Dostawa oraz montaż okienek piwnicznych oraz strychowych. WMN Jodłowa 7. Termin składania ofert do dnia: 02.10.2018r.
2018-09-17
Dostawa oraz montaż drzwi aluminiowych. WMN Sobieskiego 8. Termin składania ofert do dnia: 02.10.2018r.
2018-09-17
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych (1 szt.). WMN Legionów 7 Termin składania ofert do dnia: 02.10.2018
2018-09-17
Wykonanie wymiany poziomu wodnego zimnej wody w piwnicy wraz z montażem zaworów podpionowych. WMN Legionów 7. Termin składania ofert: do 05.10.2018r
2018-09-15
Wykonanie wymiany poziomu wodnego zimnej wody w piwnicy wraz z montażem zaworów podpionowych. WMN Dmowskiego 10abc. Termin składania ofert: do 05.10.2018r
2018-09-15
Dostawa oraz montaż drzwi aluminiowych. WMN Zwycięstwa 14-14/I-16. Termin składania ofert do dnia: 05.10.2018r.
2018-09-15
Dostawa oraz montaż drzwi aluminiowych. WMN Jagiełły 2-2a-2b. Termin składania ofert do dnia: 05.10.2018r.
2018-09-15
Wykonanie wymiany poziomu wodnego zimnej wody w piwnicy wraz z montażem zaworów podpionowych oraz wymianą poziomu kanalizacyjnego. WMN Mościckiego 28-30. Termin składania ofert: do 05.10.2018r
2018-09-15
Wykonanie wymiany poziomu wodnego zimnej wody w piwnicy wraz z montażem zaworów podpionowych. WMN Sobieskiego 21. Termin składania ofert: do 05.10.2018r
2018-09-15
Wykonanie wymiany poziomu wodnego zimnej wody w piwnicy wraz z montażem zaworów podpionowych. WMN Sobieskiego 1ab. Termin składania ofert: do 05.10.2018r
2018-09-15
Wykonanie remontu pokrycia dachowego, docieplenie stropu styropapą oraz metodą wdmuchiwania granulatu, przemurowania kominów, wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych. WMN Sobieskiego 3abc. Termin składania ofert: do 01.10.2018r
2018-09-15
 Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 KW/mieszkanie”. WMN Mościckiego 28-30. Termin składania ofert: do 21.09.2018r
2018-09-15
„Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą drzwi do piwnic w budynku Wspólnoty”. WMN Sobieskiego 3abc. Termin składania ofert do dnia: 05.10.2018
2018-09-15
Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 KW/mieszkanie”. WMN Mościckiego 8. Termin składania ofert: do 05.10.2018r
2018-09-15
Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 KW/mieszkanie”. WMN Zagłębiowska 46-60. Termin składania ofert: do 05.10.2018 dotyczy klatki 46,48,50.
2018-09-15
Dostawa oraz montaż okienek piwnicznych. WMN Legionów 7. Termin składania ofert do dnia: 02.10.2018r.
2018-09-15
Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną” WMN Kowalskiego 8. Termin składania ofert do dnia: 01.10.2018
2018-09-14
WMN Wrzosowa 6 "Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych – nakład na 2szt." Termin składania ofert do dnia: 05.10.2018r.
2018-09-14
„Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie”. WMN Targowa 16. Termin składania ofert: do 27.09.2018
2018-09-12
„Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie”. WMN Franciszkańska 4ab. Termin składania ofert: do 27.09.2018
2018-09-12
„Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie”. WMN Legionów 6a. Termin składania ofert: do 27.09.2018
2018-09-12
„Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie” WMN 3 Maja 3. Termin składania ofert: do 27.09.2018
2018-09-12
„Malowanie klatek schodowych wraz z wymianą drzwi do piwnic w budynku Wspólnoty”. WMN Jagiełły 2-2a-2b. Termin składania ofert do dnia: 03.10.2018.
2018-09-12
„Wykonanie audytu energetycznego pod katem mocy zamówionej C.O”. WMN Reymonta 29a-31a-33a. Termin składania ofert do dnia: 28.09.2018r.
2018-09-11
„Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie”. WMN Staropogońska 74-80. Termin składania ofert: do 01.10.2018
2018-09-10
„Wykonanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania bez wymiennika dla WMN Czołgistów 10” Termin składania ofert do dnia: 26.09.2018
2018-09-10
„Malowanie klatki schodowej na WMN 3-go Maja 3 w Sosnowcu” Termin składania ofert do dnia: 24.09.2018r.
2018-09-10
„Wymianę okna na klatce schodowej wraz z wymianą okienek na strychu" na WMN Kadłubka 24. Termin składania ofert do dnia: 24.09.2018r.
2018-09-10
WMN Szklarniana 3 - Remont kominów ponad dachem. Termin składania ofert do dnia: 21.09.2018r
2018-09-07
„Wytyczenie punktów granicznych działki WMN ul. Reymonta 2 w Sosnowcu – działka 6815  obręb 0009”. Termin składania ofert do dnia: 21.09.2018r.
2018-09-07
Remont kominów ponad dachem oraz czap kominowych (kontynuacja prac - 14 sztuk) na WMN Jagiellońska 5. Termin składania ofert do dnia: 24.09.2018
2018-09-06
Remont schodów zewnętrznych ( w ilości 5 szt. ) przy ul. Lwowska 21a-29a w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 20.09.2018 r.
2018-09-05
Remont schodów zewnętrznych ( w ilości 5 szt. ) przy ul. Lwowska 9a-17a w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 20.09.2018 r. do godz. 10:00
2018-09-05
„Remont chodnika oraz wykonanie miejsc postojowych przy ul. Gospodarcza 22 abc w Sosnowcu”. WMN Gospodarcza 22abc. Termin składania ofert: 21.09.2018r.
2018-09-05
„Wykonanie projektu nowych zabudów wraz z opinią rzeczoznawcy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego budynku Wspólnoty ze szczególnym uwzględnieniem oceny zabudowy korytarzy na piętrach.” Termin składania ofert: 21.09.2018r.
2018-09-05
„Remont balkonu i tarasu przy ul. Przejazd 1 w Sosnowcu” Termin składania ofert do dnia: 14.09.2018
2018-09-05
Montaż monitoringu. WMN Jagiellońska 5 Termin składania ofert do dnia: 24.09.2018r.
2018-09-04
„Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Sobieskiego 1” do dnia 17.09.2018
2018-09-03
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zwycięstwa 14-14I-16 „Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną” do dnia 22.09.2018
2018-09-03
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wspólna 3a „Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną” do dnia 22.09.2018
2018-09-03
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Franciszkańska 4AB „Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną” do dnia 22.09.2018
2018-09-03
„Remont schodów wejściowych do klatek (2 sztuki) w budynku przy ul. Tabelna 3DE w Sosnowcu” Termin składania ofert do dnia 17.09.2018
2018-09-03
Remont instalacji elektrycznej ADM w budynku przy ul. Sobieskiego 3abc w Sosnowcu. Termin składania ofert: 21.08.2018r.
2018-08-09
„Wytyczenie punktów granicznych działki WMN ul. Żytnia 14BC w Sosnowcu – działka 5463, 5466, 5472 obręb 0009” Termin składania ofert do dnia: 24.08.2018r.
2018-08-09
„Remont schodów zewnętrznych ( w ilości 5 szt. ) przy ul. Lwowska 9a-17a w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 20.08.2018 r. do godz. 10:00
2018-08-09
„Remont schodów zewnętrznych ( w ilości 5 szt. ) przy ul. Lwowska 21a-29a w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 24.08.2018 r.
2018-08-07
„Wykonanie utwardzenia terenu kostką brukową oraz płytami ażurowymi  przy ul.  Mari Skłodowskiej – Curie 21 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 24.08.2018 r.
2018-08-06
Wykonanie projektu zagospodarowania terenu za budynkiem wraz z wizualizacja. WMN Grota Roweckiego 13a. Termin składania ofert: 7.08.2018
2018-07-24
Remont konstrukcji drewnianych dachów nad komórkami przylegającymi do ścian bocznych wraz z wymianą pokrycia dachowego, montażem rynien oraz rur spustowych i obróbek blacharskich. WMN TUWIMA 5. Termin składania ofert do dnia: 31.07.2018r.
2018-07-23
Zaproszenie do składania ofert. WMN Tuwima 5.Termin składania ofert do dnia: 31.07.2018r.
2018-07-23
Ogrodzenie terenów zielonych przy budynku ogrodzeniem systemowym/płotem o wysokości do 1m  i długości ok. 115mb. WMN Wesoła 2-2a. Termin składania ofert do dnia: 17.08.2018.
2018-07-23
„Koszenie trawników oraz przycinanie żywopłotów. WMN Litewska 45 – 51". Termin składania ofert: 25.07.2018 r. do godziny 15:00.
2018-07-19
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Reymonta 29a-33a w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 23.07.2018r.
2018-07-18
„Wykonanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania bez wymiennika ”. WMN Narcyzów 3. Termin składania ofert do dnia: 13.08.2018r.
2018-07-18
„Wykonanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania bez wymiennika ”. WMN Królewska 2. Termin składania ofert do dnia: 13.08.2018r.
2018-07-18
„Wykonanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania bez wymiennika ”. WMN Piwnika Ponurego 1. Termin składania ofert do dnia: 13.08.2018r.
2018-07-18
„Wykonanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania bez wymiennika ”. WMN Niepodległości 12. Termin składania ofert do dnia: 13.08.2018r.
2018-07-18
„Wykonanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania bez wymiennika ”. WMN Niepodległości 5. Termin składania ofert do dnia: 13.08.2018r.
2018-07-18
„Wykonanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania bez wymiennika ”. WMN Niepodległości 6. Termin składania ofert do dnia: 13.08.2018r.
2018-07-18
„Wykonanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania bez wymiennika ”. WMN Niepodległości 2. Termin składania ofert do dnia: 13.08.2018r.
2018-07-18
„Wykonanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania bez wymiennika ”. WMN Niepodległości 11. Termin składania ofert do dnia: 13.08.2018r.
2018-07-18
„Wykonanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania bez wymiennika ”. WMN Niepodległości 10. Termin składania ofert do dnia: 13.08.2018r.
2018-07-18
Naprawa podestów przed wejściami do klatek. WMN Tabelna 3DE. Termin składania ofert do dnia: 31.07.2018r.
2018-07-18
„Malowanie klatek schodowych w budynku Wspólnoty”. WMN Grota Roweckiego 9a. Termin składania ofert do dnia: 30.07.2018.
2018-07-16
Wykonanie szlabanu parkingowego. WMN Patriotów 4 i 6. Termin składania ofert do dnia 30.07.2017r.
2018-07-11
Montaż nawietrzaków higrosterowanych.WMN Patriotów 2. Termin składania ofert do dnia 30.07.2018r.
2018-07-11
Remont instalacji elektrycznej ADM w budynku przy ul. Sobieskiego 3abc w Sosnowcu. Termin składania ofert: 24.07.2018r.
2018-07-11
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Grota Roweckiego 20a w Sosnowcu. Termin składania ofert: 30.07.2018r.
2018-07-11
„Wytyczenie punktów granicznych działki WMN ul. Żytnia 14BC w Sosnowcu – działka 5463, 5466, 5472  obręb 0009”. Termin składania ofert do dnia: 20.07.2018r.
2018-07-09
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Czołgistów 10 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 13.07.2018r.
2018-07-09
Remont chodnika oraz utwardzenie terenu kostką brukową przy ul. Bema 6 w Sosnowcu. Termin składania ofert: 11.07.2018r.
2018-07-04
Zaproszenie do składania ofert. WMN Staropogońska 66-72. Termin składania ofert do dnia: 15.07.2018r.
2018-07-03
„Projekt budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z pomieszczeniem wymiennikowni i inwentaryzacją na WMN Spadochroniarzy 4” Termin składania ofert:  13.07.2018 r. do godz. 12:00
2018-07-02
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zamkowa 22b-32b w Sosnowcu. Termin składania ofert: 13.07.2018r.
2018-07-02
Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną. WMN Ordonówny 3B. Termin składania ofert do dnia: 23.07.2018r.
2018-06-21
.Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną. WMN Ordonówny 3-3A. Termin składania ofert do dnia: 23.07.2018r.
2018-06-21
Remont kominów ponad dachem w segmencie 7A (klatka lewa). WMN Grota Roweckiego 7a. Termin składania ofert do dnia: 16.07.2018r.
2018-06-20
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Reymonta 29a-33a w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 04.07.2018r.
2018-06-13
Zaproszenie do składania ofert. WMN Staropogońska 66-72. Termin składania ofert do dnia: 27.06.2018r.
2018-06-12
Dostawa oraz montaż drzwi alu-zimne. WMN Będzińska 55. Termin składania ofert do dnia: 27.06.2018r.
2018-06-12
Montaż monitoringu. WMN Legionów 14. Termin składania ofert do 20.06.2018r.
2018-06-08
Termomodernizacja WMN przy ul Kilińskiego 4-4a. Termin składania ofert do dnia 25.06.2018 r. do godz. 13:00
2018-06-07
„Wymiana 1 sztuki drzwi wejściowych do budynku kl A ” . WMN Niepodległości 10. Termin składania ofert do dnia: 25.06.2018r.
2018-06-05
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych –3szt. w klatce I, 3 szt. w klatce III. WMN Jagiełly 6.Termin składania ofert do dnia: 15.06.2018.
2018-06-05
Zabezpieczenie kominów przed ptakami ( montaż siatek). WMN Patriotów 1. Termin składania ofert do dnia: 25.06.2018r.
2018-06-05
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dietla 12-14-16 w Sosnowcu”. WMN Dietla 12-14-16. Termin składania ofert: 14.06.2018r.
2018-06-04
„Docieplenie ścian fundamentowych przy ul. Patriotów 3 w Sosnowcu”. WMN Patriotów 3. Termin składania ofert: 22.06.2018r. do godz. 12:00
2018-06-04
Remont uszkodzonych kominów ponad dachem. WMN Grota Roweckiego 49-51. Termin składania ofert do dnia: 13.06.2018r.
2018-05-30
Konserwacja wsporników zadaszeń przed wejściami do klatek. WMN Boh. Monte Cassino2a-10a. Termin składania ofert do dnia: 15.06.2018r.
2018-05-29
Zaproszenie do składania ofert. WMN Dmowskiego 10. Termin składania ofert do dnia: 08.06.2018.
2018-05-24
Zaproszenie do składania ofert. Dmowskiego 10. Termin składania ofert do dnia: 08.06.2018.
2018-05-24
"Wytyczenie punktów granicznych działki WMN ul. Dmowskiego 34abcd w Sosnowcu - działka 1646/49, 1646/50 obręb Zagórze". Termin składania ofert do dnia: 08.06.2018r.
2018-05-24
Konserwacja pokrycia dachu o powierzchni ok. 290m². WMN Czarna 10-12. Termin składania ofert do dnia: 08.06.2018.
2018-05-24
Zaproszenie do składania ofert. ROW III. MZBM-TBS SP Z O.O. Termin składania ofert do dnia: 11.06.2018r.
2018-05-23
„Mycie elewacji budynku przy ul. Gospodarcza 22 abc w Sosnowcu”. WMN Gospodarcza 22abc. Termin składania ofert: 06.06.2018r.
2018-05-21
Zaproszenie do składania ofert. WMN Dmowskiego 20b. Termin składania ofert do dnia: 31.05.2018.
2018-05-17
„Wymiana 10 sztuk skrzydeł drzwiowych - stalowych do zsypów ” . WMN Ordonówny 3B. Termin składania ofert do dnia: 25.06.2018r.
2018-05-17
Remont piwnic. WMN Niepodległości 4. Termin składania ofert do dnia: 25.06.2018r.
2018-05-17
ykonanie instalacji domofonowej, monitoringu i anteny zbiorczej w budynku WMN Niepodległości 10”. Termin składania ofert do dnia: 11.06.2018r.
2018-05-17
Wykonanie utwardzenia terenu  za budynkiem WMN Patriotów 1 w Sosnowcu. Termin składania ofert: do 11.06.2018r. do godziny 15:00
2018-05-17
Wykonanie utwardzenia terenu  za budynkiem WMN Patriotów 1 i 3 w Sosnowcu. Termin składania ofert: do 11.06.2018r. do godziny 15:00
2018-05-17
Wykonanie utwardzenia terenu  za budynkiem WMN Piwnika Ponurego 8 w Sosnowcu. Termin składania ofert: do 11.06.2018r. do godziny 15:00
2018-05-17
Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piwnika Ponurego 6AB w Sosnowcu. Termin składania ofert: do 11.06.2018r. do godziny 15:00
2018-05-17
„Remont dachu oraz kominów.” WMN Grota Roweckiego 28,28abc Termin składania ofert 13.06.2018
2018-05-15
„Malowanie klatek schodowych w budynku Wspólnoty”. WMN Ordonówny 3C. Termin składania ofert do dnia: 04.06.2018.
2018-05-15
„Malowanie klatek schodowych w budynku Wspólnoty”. WMN Patriotów 7. Termin składania ofert do dnia: 04.06.2018.
2018-05-15
„Docieplenie ścian fundamentowych przy ul. Patriotów 2  w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 04.06.2018r. do godz. 12:00
2018-05-15
Zaproszenie do składania ofert. WMN Pileckiego 7. Termin składania ofert do dnia: 25.05.2018.
2018-05-15
„Remont chodnika oraz wykonanie miejsc postojowych przy ul. Skłodowskiej 1 w Sosnowcu”. WMN Skłodowskiej 1 . Termin składania ofert: 30.05.2018r.
2018-05-15
„Remont chodnika oraz wykonanie miejsc postojowych przy ul. Gospodarcza 22 abc w Sosnowcu”. WMN Gospodarcza 22abc. Termin składania ofert: 30.05.2018r.
2018-05-14
„Wymiany pokrycia dachowego wraz z obróbką wokół kominów.” WMN Reymonta 40-42. Termin składania ofert 04.06.2018 do godz. 15:00
2018-05-14
„Remont schodów wejściowych do klatek 4 sztuki w budynku przy ul. Gospodarcza 22abc w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 30.05.2018r.
2018-05-14
Zaproszenie do składania ofert. WMN Jagiełły 6. Termin składania ofert do dnia: 25.05.2018.
2018-05-14
„Wykonanie audytu energetycznego pod katem mocy zamówionej C.O”. WMN Pułaskiego 6-8. Termin składania ofert do dnia: 21.05.2018r.
2018-05-08
Projekt budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z pomieszczeniem wymiennikowni i inwentaryzacją na WMN Grota Roweckiego 9. Termin składania ofert:  21.05.2018 r. do godz. 12:00
2018-05-07
Remont kominów ponad dachem w segmencie 7A (klatka prawa) w ramach awarii. WMN Grota Roweckiego 7A. Termin składania ofert do dnia: 07.05.2018r.
2018-04-30
Montaż monitoringu. WMN Mireckiego 37ABCD. Termin składania ofert do dnia: 21.05.2018r.
2018-04-30
 „Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Mireckiego 37 ABCD”. Termin składania ofert do dnia: 21.05.2018r.
2018-04-30
ytyczenie punktów granicznych działki WMN ul. Zagłębiowska 46-60 w Sosnowcu - działka 979 obręb 12". Termin składania ofert do dnia: 16.05.2018r.
2018-04-27
Wznowienie punktów granicznych dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Narcyzów 2 w Sosnowcu. WMN Narcyzów 2. Termin składania ofert: do 21.05.2018r. do godziny 15:00
2018-04-25
Remont kominów ponad dachem w segmencie 13A,15A,17A. WMN Lwowska 9a-17a w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia: 07.05.2018r.
2018-04-25
Nasadzenie żywopłotu ( kujący)  przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Moniuszki 7 w Sosnowcu. Termin składania ofert: do 07.05.2018r. do godziny 15:00
2018-04-25
Wykonanie utwardzenia terenu  przy budynku WM przy ul. Piwnika Ponurego 6AB w Sosnowcu. Termin składania ofert: do 21.05.2018r. do godziny 15:00
2018-04-25
„Malowanie klatek schodowych w budynku Wspólnoty”. WMN Ordonówny 3C. Termin składania ofert do dnia: 14.05.2018.
2018-04-24
„Malowanie klatek schodowych w budynku Wspólnoty”. WMN Patriotów 7. Termin składania ofert do dnia: 14.05.2018.
2018-04-24
Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie". WMN Staropogońska 74-80. Termin składania ofert: do 11.05.2018
2018-04-24
Dostawa oraz montaż daszku systemowego. ROW 3 MZBM-TBS SP. Z O.O. Termin Składania ofert: 27.04.2018r.
2018-04-24
Malowanie klatek schodowych w budynku Wspólnoty. WMN Grota Roweckiego 9a. Termin składania ofert do dnia: 27.04.2018.
2018-04-18
Skucie istniejących daszków nad wejściami do klatek oraz montaż nowych zadaszeń systemowych. WMN . Lwowska 21-29. Termin składania ofert do dnia: 23.04.2018r.
2018-04-13
Usunięcie drzew. WMN Marii Skłodowskiej-Curie 21. Termin składania ofert: do 31.04.2018r. do godziny 15:00
2018-04-11
„Remont instalacji elektrycznej ADM w budynku przy ul. Lwowskiej 21-29 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 13.04.2018r.
2018-04-06
„Docieplenie ścian fundamentowych przy ul. Patriotów 2  w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 27.04.2018r. do godz. 12:00
2018-04-06
Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Piłsudskiego 21 I. Termin składania ofert do dnia: 30.04.2018r.
2018-04-03
Zaproszenie do składania ofert. WMN Piwnika Ponurego 7. Termin składania ofert do dnia: 23.04.2018.
2018-04-03
Montaż monitoringu. WMN Patriotów 1. Termin składania ofert do dnia: 23.04.2018r
2018-04-03
Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Piłsudskiego 21 I. WMN Piłsudskiego 21I. Termin składania ofert do dnia: 30.04.2018r
2018-03-30
Wymiana 11 pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych. WMN Piwnika Ponurego 7. Termin składania ofert do dnia: 23.04.2018.
2018-03-30
"Wytyczenie punktów granicznych działki WMN ul. Urbanowicz 9 w Sosnowcu - działka 3279 obręb 11". Termin składania ofert do dnia: 13.04.2018r.
2018-03-30
„Budowa altany śmietnikowej”. WMN Urbanowicz 9. Termin składania ofert do dnia: 13.04.2018r.
2018-03-30
„Wymiana poziomu kanalizacji w piwnicy″. WMN Małachowskiego 14abc. Termin składania ofert do dnia: 13.04.2018.
2018-03-30
"Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych". WMN  Hubala-Dobrzańskiego. Termin składania ofert do dnia: 13.04.2018.
2018-03-30
Montaż monitoringu. WMN Patriotów 1. Termin składania ofert do dnia: 23.04.2018r.
2018-03-30
„Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyką i opinią ornitologiczną”. WMN Al. Mireckiego 35. Termin składania ofert do dnia: 23.04.2018r.
2018-03-30
„Remont instalacji elektrycznej ADM w budynku przy ul. Lwowskiej 21-29 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 05.04.2018r.
2018-03-23
Remont pomieszczenia piwnicznego. WMN Piwnika Ponurego 16AB. Termin składania ofert do dnia: 05.04.2018r.
2018-03-23
Remont pomieszczenia piwnicznego. WMN Zamkowa 8A. Termin składania ofert do dnia: 05.04.2018r.
2018-03-23
Montaż drzwi. WMN Ordonówny 3C. Termin składania ofert do dnia: 05.04.2018r.
2018-03-23
Montaż monitoringu. WMN Ordonówny 3C. Termin składania ofert do dnia: 05.04.2018r.
2018-03-23
Montaż monitoringu. WMN Królewska 2. Termin składania ofert do dnia: 05.04.2018r.
2018-03-23
„Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyką i opinią ornitologiczną” WMN Grottgera 8-20 Termin składania ofert 04.04.2018 godzina 14:30
2018-03-16
Zaproszenie do składania ofert. WMN Piwnika Ponurego 16AB. Termin składania ofert do dnia: 30.03.2018r.
2018-03-14
Wymiana dwóch pionów rury spustowej wody deszczowej. WMN Legionów 18I. Termin składania ofert do dnia: 23.03.2018.
2018-03-13
„Projekt i wykonanie zasilania szlabanu dla parkingu samochodów osobowych" WMN 3 Maja 28a. Termin składania ofert: 23.03.2018r. do godz. 12:00
2018-03-09
Montaż monitoringu. WMN Piłsudskiego 21I. Termin składania ofert do dnia: 26.03.2018r.
2018-03-06
„Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyką i opinią ornitologiczną”. WMN Reymonta 29a-33a. Termin składania ofert do dnia: 15.03.2018r.
2018-03-02
"Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Królewska 2 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 23.03.2018r. do godz. 12:00
2018-03-02
"Wykonanie zagospodarowania terenów zielonych 230 m2 wraz z projektem, wizualizacją" WMN Piwnika Ponurego 16AB. Termin składania ofert: do 23.03.2018r. do godziny 15:00
2018-03-01
„Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyką i opinią ornitologiczną”. WMN Grota Roweckiego 20a. Termin składania ofert do dnia: 13.03.2018r.
2018-02-27
Termomodernizacja WMN przy ul Kilińskiego 4-4a. Termin składania ofert do dnia 14.03.2018 r. do godz.12:30
2018-02-20
Wykonanie utwardzenia terenu  przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Patriotów 5 w Sosnowcu.Termin składania ofert: do 28.02.2018r. do godziny 15:00
2018-02-16
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mościckiego 26 w Sosnowcu. Termin składania ofert: 05.03.2018r. do godz. 12:00
2018-02-14
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Grota Roweckiego 30 w Sosnowcu”. WMN GROTA ROWECKIEGO 30. Termin składania ofert: 16.03.2018r. do godz. 14:00
2018-02-13
Wymiana okienek piwnicznych. WMN Jodłowa 9. Termin składania ofert do dnia: 23.02.2018r.
2018-02-09
„Montaż 10 sztuk  drzwi stalowych do zsypów ” . Termin: 28.02.2018r. WMN Ordonówny 3C
2018-02-09
„Wykonanie audytu energetycznego pod katem mocy zamówionej C.O i C.W.U ”. Termin składania ofert do dnia: 28.02.2018r. WMN Patriotów 1-8, Łączna 2
2018-02-09
Wymiana pionu WOD-KAN. WMN Wrzosowa. Termin składania ofert do dnia: 23.02.2018.
2018-02-07
Zaproszenie do składania ofert. WMN K.Jadwigi 11-13-15. Termin składania ofert do dnia: 19.02.2018.
2018-02-05
„Wykonanie PT dotyczącego wyburzenia komórek”. WMN Tuwima 7-7a. Termin składania ofert do dnia: 19.02.2018r.
2018-02-05
„Wykonanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania wraz z remontem pomieszczenia pod wymiennik bez jego wyposażenia w urządzenia. WMN Szklarniana 3. Termin składania ofert do dnia: 19.02.2018r.
2018-02-05
Modernizacja oświetlenia klatki schodowej w budynku przy ul. Struga 5-7-9 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 19.02.2018r.
2018-02-05
„Projekt budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z pomieszczeniem wymiennikowni i inwentaryzacją na WMN DĄBROWSZCZAKÓW 12-14-16”. Termin składania ofert: 12.02.2018 r. do godz. 12:00
2018-01-30
Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku w Sosnowcu ,WMN ul. Jagiełły 6. Termin składania ofert: do 20.02.2018
2018-01-30
Wykonanie ogrodzenia terenu działki przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Lotników 1 AC w Sosnowcu. Termin składania ofert: do 15.02.2018r. do godziny 15:00
2018-01-24
Wykonanie opinii ornitologicznej na potrzeby termomodernizacji. WMN Dąbrowszczaków 9ab. Termin składania ofert: 06.02.2018r.,
2018-01-24
Wykonanie opinii ornitologicznej na potrzeby termomodernizacji. WMN Grota Roweckiego 30.
2018-01-24
Wykonanie opinii ornitologicznej na potrzeby termomodernizacji. WMN Pusta 7-9 . Termin składania ofert: 06.02.2018r
2018-01-24
Wykonanie opinii ornitologicznej na potrzeby termomodernizacji. WMN Zamenhofa 7 . Termin składania ofert: 06.02.2018r
2018-01-24
Wykonanie opinii ornitologicznej na potrzeby termomodernizacji. WMN Dąbrowszczaków 12-14-16. Termin składania ofert: 06.02.2018r
2018-01-24
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Andersa 83 w Sosnowcu”.WMN ANDERSA 83. Termin składania ofert: 31.01.2018r. do godz. 15:00
2018-01-12
Wykonanie projektu ocieplenia ścian fundamentowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Sosnowcu przy ulicy Patriotów 3. Termin składania ofert do dnia: 31.01.2018r.
2018-01-08
Wykonanie projektu ocieplenia ścian fundamentowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Sosnowcu przy ulicy Patriotów 2. Termin składania ofert do dnia: 31.01.2018r.
2018-01-08
„Wykonanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania bez wymiennika ”. WMN Piłsudskiego 21I . Termin składania ofert do dnia: 31.01.2018r.
2018-01-08
„Wykonanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania bez wymiennika ” WMN Łączna 1. Termin składania ofert do dnia: 31.01.2018r.
2018-01-08
„Wykonanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania bez wymiennika ”. WMN Mireckiego 35. Termin składania ofert do dnia: 31.01.2018r.
2018-01-08
Wykonanie ogrodzenia terenu działki przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Patriotów 8 w Sosnowcu. WMN Patriotów 8. Termin składania ofert: do 31.01.2018r. do godziny 15:00
2018-01-08
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 21/I w Sosnowcu. Termin składania ofert: 22.01.2018r. do godz. 15:00
2018-01-03
Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Grota Roweckiego 20a. Termin składania ofert do dnia: 08.01.2017r.
2017-12-21
Modernizacja oświetlenia w budynku. WMN Zamkowa 8a. Termin składania ofert do dnia: 05.01.2018r.
2017-12-20
Remont pomieszczenia zsypu. WMN Zamkowa 8a. Termin składania ofert do dnia: 05.01.2018r.
2017-12-20
Modernizacja oświetlenia klatki schodowej w budynku przy ul. Struga 5-7-9 w Sosnowcu. WMN Struga 5-7-9. Termin składania ofert: 28.12.2017r.
2017-12-15
Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną". WMN Jodłowa 9. Termin składania ofert do dnia: 02.01.2018r.
2017-12-13
„Wykonanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania wraz z remontem pomieszczenia pod wymiennik bez jego wyposażenia w urządzenia ”. WMN Szklarniana 3. Termin składania ofert do dnia: 22.12.2017r.
2017-12-07
"Wykonanie PT dotyczącego wyburzenia komórek" WMN Tuwima 7-7a.Termin składania ofert do dnia: 18.12.2017r.
2017-12-07
"Wykonanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania wraz z dobudową pomieszczenia pod wymiennik bez jego wyposażenia w urządzenia ”. WMN Tuwima 7-7A. Termin składania ofert do dnia: 15.12.2017r.
2017-12-05
Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną. WMN ZAMKOWA 8A Termin składania ofert do dnia: 15.12.2017r.
2017-11-29
Remont pomieszczenia zsypu. WMN ZAMKOWA 8A . Termin składania ofert do dnia: 11.12.2017r.
2017-11-29
Podmurowanie okienek piwnicznych. WMN Dmowskiego 30abcd. Termin składania ofert do dnia: 01.12.2017r.
2017-11-21
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wierzbowa 5 w Sosnowcu. Termin składania ofert: 08.12.2017r. do godz. 15:00
2017-11-09
WMN Urbanowicz 9. Wymiana okienek piwnicznych. Termin składania ofert do dnia: 22.11.2017r.
2017-11-09
„Inwentaryzacja podłączeń do przewodów kominowych ul. Kowalskiego 8 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 10.11.2017r.
2017-10-27
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Spadochroniarzy 4 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 17.11.2017r. do godz. 15:00
2017-10-27
„Inwentaryzacja podłączeń do przewodów kominowych ul. Jagiellońska 5 w Sosnowcu” Termin składania ofert: 10.11.2017r.
2017-10-27
Modernizacja oświetlenia klatki schodowej w budynku przy ul. Jagiellońska 5 w Sosnowcu.Termin składania ofert: 10.11.2017r.
2017-10-27
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Narcyzów 2 w Sosnowcu. Termin składania ofert: 20.11.2017r. do godz. 15:00
2017-10-23
Modernizacja oświetlenia klatki schodowej w budynku przy ul. Patriotów 5 w Sosnowcu. Termin składania ofert: 10.11.2017r.
2017-10-19
Modernizacja oświetlenia klatki schodowej w budynku przy Al. Mireckiego 26A w Sosnowcu. Termin składania ofert: 10.11.2017
2017-10-19
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wierzbowa 2. Termin składania ofert: 13.11.2017r. do godz. 15:00
2017-10-13
Remont kominów wraz z wymiana obróbek blacharskich. WMN Dąbrowszczaków 2. Termin składania ofert do dnia: 27.10.2017r.
2017-10-13
Wymiana okna na klatce schodowej wraz z wymianą drzwi wejściowych do budynku. WMN Jodłowa 3b. Termin składania ofert do dnia: 31.10.2017r.
2017-10-12
Modernizacja oświetlenia klatki schodowej w budynku przy ul. K. Jadwigi 3-5-7 w Sosnowcu. Termin składania ofert: 31.10.2017r.
2017-10-12
Modernizacja oświetlenia klatki schodowej w budynku przy ul. Struga 5-7-9 w Sosnowcu. Termin składania ofert: 31.10.2017r.
2017-10-12
Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie. WMN Kruczkowskiego 2. Termin składania ofert: do 27.10.2017
2017-10-12
Ocieplenie stropodachu metodą wdmuchu w budynku przy ul. Zapały 2 w Sosnowcu. Termin składania ofert: 27.10.2017r.
2017-10-12
Remont i malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Legionów 7 w Sosnowcu. WMN Legionów 7. Termin składania ofert: 27.10.2017r.
2017-10-12
Montaż nawietrzaków higrosterowanych. WMN Zwycięstwa 23. Termin składania ofert do dnia 27.10.2017r.
2017-10-12
Wymiana pokrycia dachowego z blachodachówki. WMN Patriotów 6. Termin składania ofert 15.12.2017 do godz. 15:00
2017-10-12
Usunięcie przyczyn przecieków z dachów. WMN Łączna 2, Patriotów 4,6,7,8. Termin składania ofert 30.10.2017 do godz 15;0
2017-10-10
Wykonanie instalacji domofonowej w budynku WMN Lotników 1 B. Termin składania ofert do dnia: 23.10.2017r.
2017-10-05
Wymiana pionów zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji. WMN K.Jadwigi 2. Termin składania ofert do dnia: 16.10.2017.
2017-10-03
Montaż monitoringu. WMN Zamkowa 8a. Termin składania ofert do dnia: 13.10.2017r.
2017-10-03
Modernizacja oświetlenia w budynku. WMN Zamkowa 8a. Termin składania ofert do dnia: 13.10.2017r.
2017-10-03
Wykonanie i montaż kraty. WMN Zamkowa 8a. Termin składania ofert do dnia: 13.10.2017r.
2017-10-03
Zaproszenie do składania ofert. WMN Jodłowa 6, Termin składania ofert do dnia: 13.10.2017r.
2017-09-28
Zaproszenie do składania ofert. WMN Wrzosowa 2. Termin składania ofert do dnia: 13.10.2017.
2017-09-27
Zaproszenie do składania ofert. WMN Jodłowa 4. Termin składania ofert do dnia: 13.10.2017r.
2017-09-27
Zaproszenie do składania ofert. Jodłowa 7. Termin składania ofert do dnia: 13.10.2017r.
2017-09-27
Wymiana poziomu zimnej wody oraz wymiana pionu zimnej wody i kanalizacji wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach 1,4. WMN Jodłowa 21. Termin składania ofert do dnia: 13.10.2017.
2017-09-27
Wymiana okien na klatce schodowej i strychu wraz z wymianą drzwi wejściowych do budynku. WMN Sobieskiego 3abc. Termin składania ofert do dnia: 13.10.2017r
2017-09-27
Remont 4 szt. kominów ponad dachem. WMN Wesoła 2-2a. Termin składania ofert: 10.10.2017
2017-09-26
Wymiana pionów wod - kan ul. Skłodowskiej - Curie 21
2017-09-26
WMN Skłodowskiej - Curie 21. Termin składania ofert do dnia: 06.10.2017 r.
CZYTAJ WIĘCEJ
Remont pomieszczenia zsypu. WMN Zamkowa 8A. Termin składania ofert do dnia: 06.10.2017r.
2017-09-25
"Wymiana okienek piwnicznych 11 sztuk PCV" WMN Urbanowicz 9, Termin składania ofert: 05.10.2017 godzina: 12:00.
2017-09-22
Montaż listew dociskowych do ścian kominów (ściany kominów ocieplone wełną mineralną wraz z wyprawa tynkarską) wraz z uszczelnieniem masa polimerową. WMN Dmowskiego 30abcd.
2017-09-20
WMN Dmowskiego 30abcd. Termin składania ofert do dnia: 27.09.2017 r.
CZYTAJ WIĘCEJ
Ocieplenie ścian fundamentowych w budynku Patriotów 2 w Sosnowcu. WMN Patriotów 2
2017-09-19
WMN Patriotów 2. 01.10.2017r.
CZYTAJ WIĘCEJ
REMONT SYSTEMU ODDYMIANIA W BUDYNKU MIESZKALNYM WMN. Patriotów 1-8, Łączna 2
2017-09-13
WMN Patriotów. Termin składania ofert do dnia 02.10.2017r.
CZYTAJ WIĘCEJ
Przebudowa wybranych balkonów (9 sztuk) w budynku przy ul. Lwowskiej 21A – 29A
2017-09-13
WMN ul. Lwowska 21A – 29A, Termin składania ofert do dnia: 20.09.2017r.
CZYTAJ WIĘCEJ
Montaż zamków szyfrowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Grottgera 8-20
2017-09-08
WMN Grottgera 8-20. Termin składania ofert do dnia: 22.09.2017 r.
CZYTAJ WIĘCEJ
Wykonanie projektu remontu instalacji elektrycznej części wspólnej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie
2017-09-07
WMN Kruczkowskiego 2 Termin składania ofert: do 22.09.2017
CZYTAJ WIĘCEJ
Zaproszenie do składania ofert Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Patriotów 5 w Sosnowcu
2017-08-18
WMN Patriotów 5, Termin składania ofert: do 30.09.2017r. do godziny 15:00
CZYTAJ WIĘCEJ
Zaproszenie do składania ofert
2017-06-01
Wynajem powierzchni reklamowej na elewacji budynku
2017-01-12