Zamówienia
Ogłoszenia wspólnot
Wykonanie dokumentacji projektowo- technicznej wraz z inwentaryzacją i kosztorysami na budowę balkonów dla WMN Szczecińska 6. Termin składania ofert do dnia: 25.07.2022r
2022-06-29
Remont głowic kominowych w budynku WMN Jagiełły 2-2a-2b w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 05.07.2022r.
2022-06-27
Wykonanie projektu technicznego instalacji elektrycznej w budynku ze zwiększeniem mocy do 12,5 Kw/mieszkanie. Termin składania ofert do dnia 04.07.2022r.
2022-06-20
„Montaż monitoringu na budynku WMN przy ul. Gospodarczej 22,22abc w Sosnowcu”. Termin składania ofert do dnia: 24.06.2022r.
2022-06-07
Prace brukarskie przy budynku Strażacka 6. Termin składania ofert do dnia: 27.06.2022.
2022-06-06
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jodłowa 4 w Sosnowcu. Termin składania ofert: 10.06.2022r
2022-06-03
Uprzątniecie gabarytów z korytarzy piwnicznych w budynku WMN Pileckiego 7 w Sosnowcu. Termin składania ofert: do 10.06.2022
2022-06-02
Wymiana poziomu kanalizacji sanitarnej do budynku WMN Mościckiego 26 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 10.06.2022r.
2022-06-02
Wymiana poziomu wodnego w budynku WMN 3-go Maja 3 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 10.06.2022r.
2022-06-02
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku WMN Mikołajczyka 68 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia: 10.06.2022r.
2022-06-01
Wykonanie remontu dachu, głowic kominowych w budynku WMN Mikołajczyka 68 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 10.06.2022r.
2022-06-01
Wykonanie systemowej altany śmietnikowej. WMN Dietla 7-9. Termin składania ofert do dnia: 17.06.2022r.
2022-06-01
Wymiana drzwi do piwnicy w budynku WMN Urbanowicz 21a w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia: 8.06.2022.
2022-05-27
Naprawa dachu w budynku WMN Marii Skłodowskiej Curie 21. Termin składania ofert do dnia: 06.06.2022.
2022-05-25
Wymiana poszycia dachowego wraz z remontem kominów ponad dachem i wymianą obróbek przy kominach. WMNul. Marii Skłodowskiej Curie 12 . Termin składania ofert do dnia: 06.06.2022.
2022-05-24
Wykonanie zabudowy prześwitu pod budynkiem. WMN Kilińskiego 4C Termin składania ofert do dnia: 27.05.2022r.
2022-05-24
Remont 16szt kominów ponad dachem. WMN ul. Piwnika Ponurego 4.Termin składania ofert do dnia: 27.05.2022.
2022-05-24
Zakup i montaż ogrodzenia panelowego dla WMN Łączna 2. Termin składania ofert do dnia: 26.05.2022.
2022-05-23
Wymiana wyłazu dachowego w kl B. Termin składania ofert do dnia: 06.06.2022.
2022-05-20
Zakup i montaż ogrodzenia panelowego dla WMN Niepodległości 9A. Termin składania ofert do dnia: 06.06.2022.
2022-05-20
Zakup i montaż ogrodzenia panelowego dla WMN Patriotów 2 i Patriotów 4. Termin składania ofert do dnia: 24.05.2022.
2022-05-20
Zakup i montaż ogrodzenia panelowego dla WMN Niepodległości 12. Termin składania ofert do dnia: 24.05.2022.
2022-05-20
Prace brukarskie i wymiana daszków Niepodległości 6. Termin składania ofert do dnia: 24.05.2022.
2022-05-20
Utwardzenie drogi WMN Krakowska 5 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 30.05.2022r.
2022-05-17
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Głowackiego 6 w Sosnowcu.Termin składania ofert: 24.05.2022r
2022-05-13
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zagospodarowania terenu pod miejsca postojowe oraz ciągi piesze przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Sosnowcu przy ul. Kalinowej 5. Termin składania ofert do dnia 19.05.2022r.
2022-05-09
Wykonanie zaleceń kominiarskich w budynku WMN Mościckiego 26 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 12.05.2022r
2022-05-05
Wykonanie zabudowy prześwitu pod budynkiem. WMN Kilińskiego 4C.Termin składania ofert do dnia: 20.05.2022r.
2022-04-29
Wykonanie altany śmietnikowej z dwoma wejściami. WMN przy ul. Dietla 9AB i Dietla 5AB. Termin składania ofert do dnia: 16.05.2022r.
2022-04-27
„Montaż 2 sztuk drzwi ppoż. EI 30 na strych  w klatce nr 20”. WMN Dietla 18-20. Termin składania ofert do dnia: 13.05.2022
2022-04-27
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy al. Zwycięstwa 9-11-13 w Sosnowcu. Termin składania ofert: 12.05.2022r
2022-04-26
Wykonanie utwardzenia terenu płytami ażurowymi wraz z wykonaniem chodnika z kostki brukowej. Termin składania ofert do dnia: 12.05.2022 r.
2022-04-25
Wykonanie 2 altan śmietnikowych dla Wspólnot Mieszkaniowych. Termin składania ofert do dnia: 16.05.2022r.
2022-04-22
„Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zagospodarowania terenu pod miejsca postojowe oraz ciągi piesze przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Sosnowcu przy ul. Wierzbowej 1ABC. Termin składania ofert: do 16.05.2022.
2022-04-22
Remont klatki schodowej dla WMN Zwyciestwa 23 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 29.04.2022r.
2022-04-20
Remont instalacji elektrycznej dla WMN Zwycięstwa 23 w Sosnowcu. Termin składania ofert: 29.04.2022r
2022-04-20
Wykonanie altany śmietnikowej dla Wspólnot Mieszkaniowych. WMN Piwnika Ponurego 6 i 8. Termin składania ofert do dnia: 09.05.2022r.
2022-04-20
” Dostawa i montaż 12 sztuk blokad z pomalowaniem pasów ″. WMN Piwnika Ponurego 8. Termin składania ofert do dnia: 09.05.2022 r.
2022-04-19
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Mikołajczyka 68 w Sosnowcu. Termin składania ofert: 28.04.2022r
2022-04-14
Wykonanie dokumentacji PT dotyczącej wymiany instalacji elektrycznej ze zwiększeniem mocy do 12,5 KW w budynku WMN Pileckiego 7 w Sosnowcu. Termin składania ofert: do 19.04.2022.
2022-04-08
Wymiana drzwi do budynku WMN Wspólna 3a. Termin składania ofert do dnia: 19.04.2022r.
2022-04-08
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Legionów 7 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 15.04.2022r.
2022-03-31
Wymiana pionu wod- kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych 2 piony . Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP. Termin składania ofert do dnia: 15.04.2022. WMN Piwnika Ponurego 8. Termin składania ofert do dnia: 15.04.2022.
2022-03-29
“Dostawa oraz montaż drzwi wejściowych do budynku”- 4 klatki. WMN Sportowa 1-3-5. Termin składania ofert do dnia: 18.04.2022r.
2022-03-29
Wymiana oświetlenia w na klatce schodowej, korytarzach piwnicznych i piwnicach na oprawy w technologii LED z czujnikami. WMN Wierzbowa 2.
2022-03-29
Wymiana pionu wod- kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych 2 piony po 3 kondygnacje Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP. WMN Wierzbowa 2. Termin składania ofert do dnia: 15.04.2022.
2022-03-29
„Montaż 25 sztuk balkonów wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo- technicznej oraz uzyskania pozwolenia na budowę”. Termin składania ofert do dnia: 30.04.2021r
2022-03-23
„Remont 2 szt kl. Schodowych w budynku WMN Ordonówny 3-3A”. Termin składania ofert do dnia: 30.04.2021r
2022-03-23
Dostawa oraz montaż 3sztuk drzwi p.poż do piwnic oraz 1 sztuki drzwi technicznych do pomieszczenia piwnicznego. WMN Piwnika Ponurego 8. Termin składania ofert do dnia: 31.03.2022r.
2022-03-17
Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku WMN Targowa 16 w Sosnowcu. Termin składania ofert: do 01.04.2022.
2022-03-16
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Targowa 16 w Sosnowcu. Termin składania ofert: 01.04.2022r
2022-03-16
Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  dla WMN Targowa 16. Termin składania ofert:  01.04.2022 r.
2022-03-16
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Andersa 81a w Sosnowcu. Termin składania ofert do 10.03.2022r
2022-02-23
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jodłowa 9a w Sosnowcu. Termin składania ofert: 24.02.2022r
2022-02-08
Dostawa i montaż drzwi wejściowych w budynku WMN Urbanowicz 9 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 18.02.2022r.
2022-02-08
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wrzosowa 3 w Sosnowcu. Termin składania ofert: 04.02.2022r
2022-01-21
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kalinowa 4 w Sosnowcu. Termin składania ofert: 04.02.2022r
2022-01-21
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jodłowa 9 w Sosnowcu. Termin składania ofert: 04.02.2022r
2022-01-21
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jodłowa 7 w Sosnowcu. Termin składania ofert: 04.02.2022r
2022-01-21
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jodłowa 6 w Sosnowcu. Termin składania ofert: 04.02.2022r
2022-01-21
Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jodłowa 3b w Sosnowcu. Termin składania ofert: 04.02.2022r
2022-01-21
„Wykonanie przebudowy instalacji gazowej w klatce Pułaskiego 8 I zgodnie z dokumentacją projektową" dla WMN Pułaskiego 6 - 8 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 18.03.2021 r.
2021-03-01
„Wykonanie projektu budowlanego przebudowy instalacji gazowej - przeniesienie z mieszkań pionów gazowych oraz liczników gazowych na korytarz w klatce 8I w budynku WM przy ul. Pułaskiego 6-8". Termin składania ofert do dnia: 25.05.2020r.
2020-05-13
Wykonanie docieplenia ścian fundamentowych budynku WMN Łączna 2abc w Sosnowcu wraz z wykonaniem robót towarzyszących. Termin składania ofert do dnia 27.03.2020r.
2020-02-27
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości  przy ul. Malczewskiego 1-3-5  w Sosnowcu”. Termin składania ofert do dnia 14.11.2019r
2019-10-25
Postępowanie zostało unieważnione - Wybór ofert na roboty budowlane polegające na kompleksowym unieszkodliwieniu odpadów niebezpiecznych we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Ordonówny 3-3a w Sosnowcu.Termin składania ofert do dnia 27.09.2019r
2019-09-12
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Franciszkańska 4ab w Sosnowcu” Termin składania ofert: 03.06.2019r.
2019-05-16
Opracowanie wniosku konkursowego RPSL.05.02.01-IZ.01-24-286/18 w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
2018-11-29
„Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiennikiem dla budynku położonego przy ul. Wierzbowa 5 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 29.11.2018r.
2018-11-08