Zamówienia
„Wytyczenie punktów granicznych działki WMN ul. Urbanowicz 9 w Sosnowcu – działka 3279 obręb 11”. Termin składania ofert do dnia: 13.04.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Urbanowicz 9 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wytyczenie punktów granicznych działki WMN ul. Urbanowicz 9 w Sosnowcu – działka 3279 obręb 11”

Termin składania ofert do dnia: 13.04.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Kontakt: 32- 363-32-18 – Tomasz Tambor