Zamówienia
ykonanie instalacji domofonowej, monitoringu i anteny zbiorczej w budynku WMN Niepodległości 10”. Termin składania ofert do dnia: 11.06.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Niepodległości 10 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

 „Wykonanie instalacji domofonowej, monitoringu i anteny zbiorczej w budynku WMN Niepodległości 10”

Budynek 3 klatkowy – 18 mieszkań instalacja domofonowa „wandaloodporna” montowana podtynkowo.

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie, oraz zinwentaryzowania obecnej instalacji niedokończonej przez poprzedniego wykonawcę. Mile widziane zdjęcia poglądowe kasety domofonowej i uniformów.

Montaż monitoringu

Prace polegały będą na:

  • montażu 9 kamer IP wraz z 12-kanałowym rejestratorem, który umieszczony będzie w pomieszczeniu piwnicznym.
  • dysk twardy o pojemności zapewniającej nagrywania do 30 dni ( 3 Terabajty)

Lokalizacja kamer:

  • przed wejściem do budynku 2szt
  • na parterze na wprost wejścia do klatek 3 szt
  • od strony sklepów 2 szt
  • na szczytach budynku 2 szt

Realizacja robót do 30.07.2018r.

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie, oraz zinwentaryzowania obecnej instalacji niedokończonej przez poprzedniego wykonawcę. Mile widziane zdjęcia modeli kamer.

„Wykonanie projektu oraz dokumentacji po wykonawczej”

Wspólnota nie posiada przedmiaru na wykonanie prac. Należy dokonać samodzielnych pomiarów.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Termin składania ofert do dnia: 11.06.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.
Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32- 263-20-94 660-512-386