Zamówienia
„Wykonanie audytu energetycznego pod katem mocy zamówionej C.O”. WMN Reymonta 29a-31a-33a. Termin składania ofert do dnia: 28.09.2018r.

„Wykonanie audytu energetycznego pod katem mocy zamówionej C.O”. WMN Reymonta 29a-31a-33a. Termin składania ofert do dnia: 28.09.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Reymonta 29a-31a-33a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie audytu energetycznego pod katem mocy zamówionej C.O”

Budynek 4 klatkowy – 5 kondygnacyjny w tym parter.

Wymiary budynku- 56 x 12,22 x 16

Kubatura – 10950m3

Ilość mieszkań – 60

Powierzchnia użytkowa – 2420m2

 

Budynek  będzie poddany termomodernizacji  w drugim kwartale 2019r. Posiada dokumentację PT wraz z audytem energetycznym.

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Termin składania ofert do dnia: 28.09.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o. o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: (32) 363 32 13 Jarosław Klimczak    Łukasz Bański 500 85 55 88