Zamówienia
Wykonanie utwardzenia terenu  przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 6-8 w Sosnowcu.. WMN Pułaskiego 6-8. Termin składania ofert: do 10.10.2018r. do godziny 15:00

Wspólnoty Mieszkaniowe Nieruchomości przy ul. Pułaskiego 6-8 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie utwardzenia terenu  przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 6-8 w Sosnowcu.

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

  • Ilość metrów do utwardzenia – 30 m2 – wielkość terenu do utwardzenia może ulec niewielkiej zmianie
  • Utwardzenie kostka brukowa szara 6cm na podbudowie ( nie mniej niż 15cm)
  • Obrzeże drogowe około 60mb
  • Wykonawca zobowiązany do przeprowadzenia wizji w terenie.
  • Rozliczenie robót kosztorysem powykonawczym

Termin składania ofert: do 10.10.2018r. do godziny 15:00

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM-TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Kontakt:   32 263-32-13   660 512 386 Igor Hauke