Zamówienia
„Remont pomieszczenia w piwnicy w kl. 50 w budynku przy ul. Zagłębiowska 46-60 w Sosnowcu”

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zagłębiowska 46-60 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Remont pomieszczenia w piwnicy w kl. 50 w budynku przy ul. Zagłębiowska 46-60 w Sosnowcu”

Termin składania ofert: 07.01.2018.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN Zagłębiowska 46-60 nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania – co do zakresu Zarząd Wspólnoty posiada wytyczne.

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres: telefonicznie pod numer: 32-363-32-18 Damian Kurkowski

Zobowiązuje się wykonawcę do wykonanie dokumentacji powykonawczej

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”