Zamówienia
WMN Sobieskiego 3abc „Wymiana pionów wod-kan (3 sztuk) wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych” Termin składania ofert do dnia: 14.03.2019 do godziny: 09:00

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Sobieskiego 3abc w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wymiana pionów wod-kan (3 sztuk) wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych (wanna, umywalka, muszla itp.):

  • piony w mieszkaniach m. 5; 16; 18

Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP

Termin składania ofert do dnia: 14.03.2019r. do godziny 09:00.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN Legionów 5II-5III nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: ( 32 ) 363 32 18 dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy