Zamówienia
Odtworzenie zapadniętej opaski wokół budynku dla WMN Dmowskiego 34abcd

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Dmowskiego 34abcd w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Odtworzenie zapadniętej opaski wokół budynku”

Zakres prac:

Rozebranie i odtworzenie zapadniętej opaski wokół budynku

Termin składania ofert do dnia: 20.09.2019

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota  nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32 360-40-60 Marcin Dziubiński; Damian Kurkowski

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”