Zamówienia
Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ordonówny 3-3A w Sosnowcu. Termin składania ofert: do 07.07.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Ordonówny 3-3A w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania :

„Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ordonówny 3-3A w Sosnowcu”

Zakres prac do pobrania na dole strony.

Termin składania ofert: do 07.07.2021r.

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK II – Wykonanie pochylni w budynku Ordonówny 3-3A.

Przed przystąpieniem do złożenia oferty zobowiązuje się Oferenta do przeprowadzenia wizji w budynku”

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres: ihauke@mzbm.sosnowiec.pl ; (32) 263 20 94

Do pobrania przedmiar robót: