Zamówienia
Awaryjna wymiana wywiewek kanalizacyjnych w budynku WMN Zamenhofa 2-4-6 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia: 13.11.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zamenhofa 2-4-6 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

,,Awaryjna wymiana wywiewek kanalizacyjnych ponad dachem-odpowietrzenie rurociągów kanalizacyjnych”

Zakres prac: wymiana 16 wywiewek, wraz z zabezpieczeniem poszycia dachowego po wymianie

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Składanie ofert:
Termin składania ofert do dnia: 13.11.2020.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.
Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM – TBS Sp. z o.o., ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Kontakt: Łukasz Bański 500855588

Załączniki: