Zamówienia
Bohaterów Monte Cassino 2a-10a – Dostawa oraz montaż okienek piwnicznych. Termin składania ofert do dnia:12.10.2018r

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bohaterów Monte Cassino 2a-10a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Dostawa oraz montaż okienek piwnicznych – 36 sztuk pojedynczych oraz 5 podwójnych.

Okna PCV w kolorze białym otwierano-uchylne ( I WARIANT) (36 pojedynczych i 5 podwójnych)

Okna PCV w kolorze białym od środka od zewnątrz brązowe otwierano-uchylne (II WARIANT) (36 pojedynczych i 5 podwójnych)

Termin składania ofert do dnia: 12.10.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK 1 – WMN Bohaterów Monte Cassino 2a-10a dostawa oraz montaż okienek piwnicznych.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt:

dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl

Wspólnota nie posiada przedmiaru prac.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy