Zamówienia
Budowa altany śmietnikowej dla WMN Spadochroniarzy 4. Termin składania ofert do dnia: 25.08.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Spadochroniarzy 4 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Budowa altany śmietnikowej dla WMN Spadochroniarzy 4

Termin składania ofert do dnia: 25.08.2021r.

Zakres prac:

Budowa altany śmietnikowej zgodnie z załączonym przedmiarem i projektem.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK I – altana śmietnikowa Spadochroniarzy 4.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32 363 32 13

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy