Zamówienia
Budowa altany śmietnikowej dla WMN Zamkowa 22b-32b w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 25.01.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zamkowa 22b-32b w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Budowa altany śmietnikowej dla WMN Zamkowa 22b-32b

Na dole strony do pobrania komplet dokumentacji do sporządzenia kosztorysu.

Termin składania ofert do dnia: 25.01.2021r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK I – altana śmietnikowa Zamkowa 22b-32b

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: Piotr Klimczyk  660 780 941

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Do pobrania: