Zamówienia
„Budowa altany śmietnikowej”. WMN Urbanowicz 9. Termin składania ofert do dnia: 13.04.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Urbanowicz 9 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Budowa altany śmietnikowej”

Budowa altany śmietnikowej wraz z wykonaniem rzutów, rysunków i zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę

Altana śmietnikowa zadaszona, zamykana  na 8 pojemników 1100 l wraz z wykonaniem utwardzenie terenu z kostki brukowej w altanie i na dojściu do altany śmietnikowej

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie.

Termin składania ofert do dnia: 13.04.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o. o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY

Kontakt:
Tomasz Tambor  tel. 728-866-259
Jerzy Szymański tel. 603-742-680