Zamówienia
Czyszczenie schodów i podestów lastrykowych w budynku WMN Dietla 7-9 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 15.04.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy H.Dietla 7-9 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:
„Czyszczenie schodów i posadzek lastrykowych wewnątrz budynku WMN Dietla 7-9 ”

Zakres prac:

Wyczyszczenie powierzchni lastrykowych dowolną metoda ( mechaniczna, chemiczna) oraz  ich wypolerowanie.

Budynek dwuklatkowy czterokondygnacyjny.

Do wykonania 2 klatki.

Termin składania ofert do dnia: 15.04.2019.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota  nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: COK II 32 263-20-94

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy