Zamówienia
„Czyszczenie schodów i posadzek lastrykowych wewnątrz budynku WMN Kaliska 6I/6II/6III” Termin składania ofert do dnia: 09.05.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Kaliska 6I/6II/6III w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Czyszczenie schodów i posadzek lastrykowych wewnątrz budynku WMN Kaliska 6I/6II/6III ”

Zakres prac:

Wyczyszczenie powierzchni lastrykowych dowolną metoda (mechaniczna, chemiczna) oraz ich wypolerowanie wraz z uzupełnieniem braków.

Budynek trzy klatkowy czterokondygnacyjny.

Do wykonania 3 klatki.

Termin składania ofert do dnia: 09.05.2019

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota  nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32 360-40-60 Damian Kurkowski

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”