Zamówienia
Czyszczenie stropodachu w budynku WMN Lwowska 21A-29A wraz z usunięcie ptasich gniazd, przeprowadzeniem dezynfekcji, dezynsekcji. Termin składania ofert do dnia: 13.12.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Lwowska 21A-29A w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Czyszczenie stropodachu w budynku WMN Lwowska 21A-29A wraz z usunięcie ptasich gniazd, przeprowadzeniem dezynfekcji, dezynsekcji.

  • wyczyszczenie stropodachów z zalęgających gabarytów oraz śmieci
  • usuniecie wraz z utylizacja ptasich gniazd
  • przeprowadzenie akcji dezynsekcji pod katem występowania obrzeżków
  • przeprowadzenie dezynfekcji i ewentualne dezodoryzacji
  • Zabezpieczenie otworów okiennych na strychach

Termin składania ofert do dnia: 13.12.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK II – uprzątnięcie stropodachów  Lwowska 21A-29A

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt:

ihauke@mzbm.sosnowiec.pl  tel: 660-512-386

Wspólnota nie posiada przedmiaru prac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy