Zamówienia
Dostawa i montaż 20 sztuk blokad parkingowych typu „słoń” przed budynkiem WMN Niepodległości 2 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia: 26.07.2021 r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Niepodległości 2 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

” Dostawa i montaż 20 sztuk blokad parkingowych typu słoń „

Zakres prac:

-zakup blokad parkingowych ( solidnych ) typu słoń zamykanych na zamek

-montaż blokad na terenie utwardzonym płytami ażurowymi uniemożliwiający wyrwanie lub uszkodzenie przez pojazdy

– dorobienie kluczy 40 szt , wszystkie blokady na zamek jednoimienny

– oklejenie blokad taśmami odblaskowymi

-podać długość gwarancji na urządzenie

Termin składania ofert do dnia: 26.07.2021 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK II – dostawa i montaż blokad Niepodległości 2

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Kontakt: 32 263-20-94

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy