Zamówienia
” Dostawa i montaż 12 sztuk blokad z pomalowaniem pasów ″. WMN Piwnika Ponurego 8. Termin składania ofert do dnia: 09.05.2022 r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Piwnika Ponurego 8 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

” Dostawa i montaż 12 sztuk blokad z pomalowaniem pasów ″

Zakres prac:

– dostawa 12 sztuk blokad parkingowych typu SŁOŃ zamykanych na zamek jednoimienny wraz z dorobieniem 30 kluczy

-montaż blokad na terenie wspólnoty

-wymalowanie linii wyznaczających miejsca parkingowe specjalistyczna farbą drogową

Termin składania ofert do dnia: 09.05.2022 r.

Załączniki : mapka poglądowa terenu wspólnoty

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK II – montaż blokad Piwnika Ponurego 8

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Kontakt: 32 263-20-94

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy