Zamówienia
Dostawa  i montaż 13 sztuk blokad parkingowych na terenie utwardzonym. WMN Patriotów 2. Termin składania ofert do dnia 13.07.2020r.

 

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Patriotów 2 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Dostawa  i montaż 13 sztuk blokad parkingowych na terenie utwardzonym

Zakres prac:

-demontaż starych elementów po blokadach parkingowych

– dostawa i montaż nowych blokad na terenie wspólnoty

– blokady jednoimienne plus 40 kluczy

Termin składania ofert do dnia 13.07.2020r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: Termin składania ofert do dnia 13.07.2020r.

Kontakt: tel. Termin składania ofert do dnia 13.07.2020r.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji i wykonania pomiarów przed złożeniem ofert cenowej!

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy