Zamówienia
Dostawa i montaż  altany śmietnikowej dla WMN Legionów 6a w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia: 20.05.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Legionów 6a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Budowa altany śmietnikowej dla WMN Legionów 6a

– wymiary altany 4m szeroka na około 6m długa, wysokość standardowa

-altana systemowa

-wykonanie podłoża z kostki brukowej o powierzchni 30m2 (teren pod altanę 24m2+6m2 chodnik)

-zamykanie na klucz plus dorobienie 60 kluczy

– kolor do wyboru (zgodnie z paleta RAL) informacja o ewentualnych dopłatach

Termin składania ofert do dnia: 20.05.2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK I – altana śmietnikowa Legionów 6a

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt:

Konrad Kubiś 32 363 32 18

Wspólnota nie posiada przedmiaru prac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

załącznik do pobrania: