Zamówienia
Dostawa i montaż altany śmietnikowej systemowej dla WMN Litewska 37-43 w Sosnowcu. Termin składnia ofert do dnia 05.04.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Litewskiej 37-39-41-43 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Dostawa i montaż  altany śmietnikowej systemowej dla WMN Litewska 37-39-41-43 wraz z wykonaniem chodnika z kostki brukowej.

Zakres prac:

-rozebranie istniejącej  altany śmietnikowej

-wykonanie wylewki betonowej pod altanę śmietnikową

-dostawa i montaż altany śmietnikowej o wymiarach 3,30 x 7,40m (lub zbliżonych w zależności od konstrukcji altany) drzwi altany dwuskrzydłowe o szerokości 2m, altana śmietnikowa malowana proszkowo na kolor RAL 8017 lub 8019

-wykonanie chodnika z kostki (kolor szary) o grubości 6cm o powierzchni 10,8m2 (3,60 x 3m)

-montaż obrzeży betonowych  10,2mb

-montaż krawężników drogowych najazdowych 3mb

Termin składania ofert do dnia: 05.04.2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK II – altana śmietnikowa Litewska 37-43. Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-  TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7
w Sosnowcu.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Kontakt: Łukasz Bański 500 855 588

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Załączniki do pobrania: