Zamówienia
Dostawa i montaż systemowej altany śmietnikowej WMN Litewska 45 – 51. Termin składania ofert do dnia 10.05.2021 r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Litewska 45-51 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Dostawa i montaż systemowej altany śmietnikowej  dla WMN Litewska 45-51 o pow. 30 m2 oraz 6,0 m2 powierzchni na gabaryty. Zakres prac:

  1. Montaż  altany śmietnikowej systemowej o powierzchni 30 m² altana musi posiadać drzwi dwuskrzydłowe bądź przesuwne
  2. Wykonanie podłoża 30 m2 kostki brukowej lub wyrównanie wylewką betonową ( proszę przedstawić dwie osobne wyceny
  3. Wykonanie miejsca do składania gabarytów z kostki brukowej o powierzchni 6 m2,
  4. Rozebranie istniejącej zabudowy altany śmietnikowej wraz z utylizacją
  5. Wykonanie odwodnienia dachu

Należy uwzględnić -montaż kamery ,montaż oświetlenia  oraz dorobienie do wkładki kluczy w ilości 90 sztuk

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK II – dostawa i montaż systemowej altany śmietnikowej Litewska 45-51

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM – TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Termin składania ofert do dnia: 10.05.2021 r.

Kontakt: COK II tel. 32 363 32 13

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy