Zamówienia
Modernizacja altany śmietnikowej WMN Litewska 45 – 51. Termin składania ofert do dnia 23.04.2021 r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Litewska 45-51 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Modernizacja altany śmietnikowej dla WMN Litewska 45-51 o pow. 30 m2 oraz 6,0 m2 powierzchni na gabaryty. Ofertę prosimy przedstawić w dwóch wariantach

Wariant I

 1. Dobudowanie części altany śmietnikowej na gabaryty z płyt betonowych o wymiarach 2,0 x 3,0 z lewej strony altany śmietnikowej oraz wyłożenie kostką brukową
 2. Wykonanie podłoża 30,0 m2 z kostki brukowej lub wyrównanie wylewką betonową –proszę przedstawić dwie osobne wyceny
 3. Wymiana dachu oraz obróbki blacharskiej.
 4. Wykonie drzwi dwuskrzydłowych
 5. Pomalowanie całej altany śmietnikowej farbami elewacyjnymi – kolor do uzgodnienia
 6. Wykonanie odwodnienia dachu

Wariant II

 1. Montaż  altany śmietnikowej systemowej o powierzchni 30 m² altana musi posiadać drzwi dwuskrzydłowe bądź przesuwne
 2. Wykonanie podłoża 30 m2 kostki brukowej lub wyrównanie wylewką betonową ( proszę przedstawić dwie osobne wyceny
 3. Wykonanie miejsca do składania gabarytów z kostki brukowej o powierzchni 6 m2,
 4. Rozebranie istniejącej zabudowy altany śmietnikowej wraz z utylizacją
 5. Wykonanie odwodnienia dachu

W obu wariantach należy uwzględnić -montaż kamery ,montaż oświetlenia  oraz dorobienie do wkładki kluczy w ilości 90 sztuk

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK II – altana śmietnikowa Litewska 45-51

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM – TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Termin składania ofert do dnia: 23.04.2021 r.

Kontakt: COK II tel. 32 363 32 13

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy