Zamówienia
Dostawa i montaż altany śmietnikowej systemowej WMN Litewska 45 – 51. Termin składania ofert do dnia 15.05.2020r.

Dostawa oraz montaż altany śmietnikowej dla WMN Litewska 45 – 51  w Sosnowcu.

Termin składania ofert do dnia 15.05.2020r.

W ofercie należy ująć

– Montaż  altany śmietnikowej systemowej o powierzchni 30 m² altana musi posiadać drzwi dwuskrzydłowe bądź przesuwne

– Wykonanie podłoża 30 m2 kostki brukowej lub wyrównanie wylewką betonową ( proszę przedstawić dwie osobne wyceny

– Wykonanie miejsca do składania gabarytów z kostki brukowej o powierzchni 6 m2,

– Rozebranie istniejącej zabudowy altany śmietnikowej wraz z utylizacją

– Dorobienie do wkładek kluczy w ilości 90 sztuk.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK II – altana śmietnikowa Litewska 45 – 51

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Kontakt: COK II tel. 32 363 32 13 Wioleta Soroka

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy