Zamówienia
Dostawa i montaż altany śmietnikowej systemowej. WMN Żytnia 14 – 14a oraz WMN Żytnia 14b – 14c

Dostawa oraz montaż altany śmietnikowej dla WMN Żytnia 14 – 14a oraz WMN Żytnia 14b – 14c w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 06.02.2020r. na zadanie:

Dostawa i montaż altany śmietnikowej systemowej.

W ofercie należy ująć

– Montaż  altany śmietnikowej systemowej o powierzchni 20 m² altana musi posiadać drzwi dwuskrzydłowe bądź przesuwne

– Wykonanie miejsca do składania gabarytów  z kostki brukowej o powierzchni 2m2,

– Rozebranie istniejącej zabudowy altany śmietnikowej wraz z utylizacją

– Dorobienie do wkładek kluczy w ilości 90 sztuk.

Proszę o złożenie oferty z podziałem na 50 % kosztów dla WMN Żytnia 14 – 14a oraz WMN Żytnia 14b – 14c

Termin składania ofert do dnia: 06.02.2020r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK II – altana śmietnikowa Żytnia 14 – 14a, 14b – 14c

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Kontakt: COK II tel. 32 363 32 13 Jarosław Klimczak

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy