Zamówienia
Dostawa i montaż monitoringu w budynku WMN Dietla 7 -9 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia: 30.07.2019 r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul.  Dietla 7 – 9   w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Dostawa i montaż  monitoringu w budynku WMN Dietla 7 -9 w Sosnowcu.

Prace polegały będą na:

  • montażu kamer IP wraz z  rejestratorem, który umieszczony będzie w pomieszczeniu piwnicznym . ( 6 szt. kamer) z możliwością rozbudowy systemu do 12 kamer
  • dysk twardy o pojemności zapewniającej nagrywania do 30 dni

Lokalizacja kamer:

  • do uzgodnienia lokalizacja montażu kamer  z Zarządem Wspólnoty

„Wykonanie projektu oraz dokumentacji po wykonawczej”

Wspólnota nie posiada przedmiaru na wykonanie prac. Należy dokonać samodzielnych pomiarów.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Termin składania ofert do dnia: 30.07.2019 r.

Kontakt: 32 363 32 13

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.