Zamówienia
„Dostawa i montaż platformy schodowej w budynku WMN Ordonówny 3B”. Termin składania ofert do dnia 30.06.2021r

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Ordonówny 3B w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania :

„Wykonanie projektu, dostawa i montaż platformy schodowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń w budynku WMN Ordonówny 3B w Sosnowcu”

Termin składania ofert: do 30.06.2021r.

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK II – Dostawa i montaż platformy schodowej w budynku WMN Ordonówny 3B

Przed przystąpieniem do złożenia oferty zobowiązuje się Oferenta do przeprowadzenia wizji w budynku”

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres: ihauke@mzbm.sosnowiec.pl ; (32) 263 20 94