Zamówienia
Dostawa i montaż szlabanu dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jagiellońskiej 3 w Sosnowcu. Termin składania ofert:  25.11.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 3 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Montaż dwóch szlabanów  wzdłuż  budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jagiellońskiej 3 Sosnowcu zgodnie z załącznikiem do pobrania na dole strony.

Informacje dodatkowe do sporządzenia oferty:

Szlaban długość ramienia do 3m na stopie fundamentowej- 2 sztuki
Doprowadzenie instalacji zasilającej  z klatki nr 1 i 5 łącznie około 15mb
Ramie szlabanu podświetlane .
Zakup pilotów- cena jednostkowa
Montaż i uruchomienie.

Termin składania ofert:  25.11.2020r.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie głównej MZBM- TBS Sp. z o.o. Sosnowiec, ul. Korczaka 7. Forma oferty: pisemna w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Rejon Obsługi Wspólnot Nr I „Szlaban na budynku Jagiellońska 3”

Kontakt: sdryps@mzbm.sosnowiec.pl 32 360 40 60

Miejsce składania ofert: Sekretariat MZBM- TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu

Załącznik do pobrania: