Zamówienia
Dostawa i montaż wodomierzy do odczytu radiowego dla WMN Mościckiego 26 w Sosnowcu.Termin składania ofert do dnia 12.04.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mościckiego 26  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Dostawa oraz montaż wodomierzy do odczytu radiowego w lokalach mieszkalnych.

Specyfikacja zamówienia:

*wodomierz suchobieżny, jednostrumieniowy
*średnica nominalna DN 15 mm
*wyposażenie w moduł radiowy do odczytu zdalnego bez konieczności wchodzenia do lokalu użytkownika
*zabezpieczenie przed tworzeniem się skroplin na wewnętrznej stronie liczydła
*cecha legalizacyjną nadaną w roku dostawy
*obrotowa głowica z liczydłem – dowolna pozycja montażu, nieograniczona konstrukcją liczydła
*wysoka wytrzymałość i trwałość zastosowanych materiałów:

Wodomierze do zimnej wody w ilości około 130 sztuk ( ilość może ulec zmianie do 5%)

71 lokali mieszkalnych

Dodatkowo prosimy o  przedstawienie cennika za odczyty wodomierzy. Odczyty dwa razy w ciągu roku na dzień 30.04 oraz 31.12.

W ofercie prosimy o podanie kwoty za odczyt dodatkowy w ciągu roku np. na prośbę Wspólnoty lub przy zmianie ceny wody.

Termin składania ofert do dnia: 12.04.2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK 1 – dostawa wodomierzy WMN Mościckiego 26.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 500855588

Wspólnota nie posiada przedmiaru prac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy