Zamówienia
Dostawa oraz montaż 3sztuk drzwi p.poż do piwnic oraz 1 sztuki drzwi technicznych do pomieszczenia piwnicznego. WMN Piwnika Ponurego 8. Termin składania ofert do dnia: 31.03.2022r.

“Dostawa oraz montaż 3sztuk drzwi p.poż do piwnic oraz 1 sztuki drzwi technicznych do pomieszczenia piwnicznego

Zakup dostawa i montaż kompletnych drzwi przeciwpożarowych EI 30 w 3 klatkach  wraz z montażem – zejścia do piwnic

– 8 sztuk kluczy do każdych drzwi

Zakup dostawa i montaż 1 sztuki drzwi technicznych z kompletem 3 kluczy do pomieszczenia piwnicznego

Termin składania ofert do dnia: 31.03.2022r.

Kontakt: Zarząd Wspólnoty 506-034-580

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK 1 Piwnika Ponurego 8 drzwi ppoż. I drzwi techniczne

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Uwaga: należy dokonać samodzielnych pomiarów. Wspólnota nie posiada przedmiaru prac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy