Zamówienia
Dostawa oraz montaż altany śmietnikowej dla WMN Grota Roweckiego 22 oraz WMN Grota Roweckiego 22a w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 30.07.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grota Roweckiego 22 oraz WMN Grota Roweckiego 22a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Dostawa i montaż altany śmietnikowej systemowej.

Altana śmietnikowa systemowa o powierzchni 24m² podzielona na dwie części z osobnymi wejściem do każdej części wraz z wykonaniem miejsc do składania gabarytów  z kostki brukowej
o powierzchni 2 x 3m², utwardzenie terenu pod altaną śmietnikową z kostki brukowej o powierzchni 24m², rozebranie istniejącej zabudowy altany śmietnikowej wraz z utylizacją, dorobienie do wkładek kluczy w ilości 2 x 15 sztuk.

Termin składania ofert do dnia: 30.07.2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK II – altana śmietnikowa Grota Roweckiego 22 i 22a

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Kontakt: COK II tel. 32 363 32 13 Jarosław Klimczak

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Załączniki do pobrania: