Zamówienia
Dostawa oraz montaż daszku systemowego. ROW 3 MZBM-TBS SP. Z O.O. Termin Składania ofert: 27.04.2018r.

Prace polegały będą na:

– dostawa oraz montaż daszku nad wejściem do klatek schodowych (prosimy o podanie kilku wersji wymiarów, gabarytu oraz wersji daszku – wraz ze zdjęciem prezentującym daszek)

Wspólnoty Mieszkaniowe Nieruchomości zainteresowane dostawą i montażem daszku:

– Grota Roweckiego 7a

– Grota Roweckiego 22a

– Czerwonego Krzyża 2-4

– Dietla 2-4

– Dietla 7-9

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Termin składania ofert do dnia:  07.05.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: (032) 363-32-13