Zamówienia
Dostawa oraz montaż drzwi alu-zimne. WMN Będzińska 55. Termin składania ofert do dnia: 27.06.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Będzińska 55 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Dostawa oraz montaż drzwi alu-zimne

Drzwi pojedyncze z naświetlem bocznym i górnym/panel w jednej ramie.

1470 x 2480 , RAL 8017

– 1 zamek

– klamka-gałka

– elektrozaczep

– samozamykacz ze stopem

– dół panel, góra szyba bezpieczna

– górny panel z kartką

Termin składania ofert do dnia: 27.06.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, ROW III – dostawa oraz montaż drzwi alu-zimne.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

 

Kontakt:

lbanski@mzbm.sosnowiec.pl

dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl

Wspólnota nie posiada przedmiar na prac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy