Zamówienia
Dostawa oraz montaż drzwi do piwnic 2 sztuki dla WMN Grota- Roweckiego 9 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 05.04.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grota Roweckiego 9  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Dostawa oraz montaż drzwi do piwnic 2 sztuki.

Drzwi przeciwpożarowe EI 30, stalowe, jednoskrzydłowe

– 1 zamek

– klamka

–30 kluczy

Termin składania ofert do dnia: 05.04.2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK 2 – drzwi p.poż do piwnic WM Grota Roweckiego 9

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32 363 32 13

Wspólnota nie posiada przedmiaru prac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy