Zamówienia
Dostawa oraz montaż drzwi ppoż. do piwnicy dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dobrzańskiego 94

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dobrzańskiego 94 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Dostawa oraz montaż drzwi do piwnicy – sztuk jeden.

Drzwi przeciwpożarowe EI 30, stalowe, jednoskrzydłowe

– 1 zamek

–  klamka

– 10 kluczy

Termin składania ofert do dnia: 10.06.2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32- 363-32-18 – Damian Kurkowski

Wspólnota nie posiada przedmiaru prac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy