Zamówienia
Dostawa oraz montaż drzwi stalowych wejściowych do budynku dla klatki 28b-1 sztuka.

Dostawa oraz montaż drzwi aluminiowych. WMN Zamkowa 22b-32b. Termin składania ofert do dnia: 31.10.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zamkowa 22b-32b w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Dostawa oraz montaż drzwi stalowych wejściowych do budynku dla klatki 28b-1 sztuka.

Drzwi pojedyncze pełne z szybą bezpieczną od góry. Kolor brązowy.

– 1 zamek
– klamka-gałka
– elektrozaczep
– samozamykacz ze stopem
– dół panel stalowy  góra szyba bezpieczna

Przybliżona szerokość wraz z ościeżnicą 125 cm, wysokość 206 cm, szerokość drzwi 98 cm.

Wymiary mogą być zbliżone.

Termin składania ofert do dnia: 31.10.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK 1 – dostawa oraz montaż drzwi stalowych Zamkowa 22b-32b dotyczy klatki 28b.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt:
lbanski@mzbm.sosnowiec.pl 500 85 55 88
dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl 32 363 32 18

Wspólnota nie posiada przedmiaru prac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy