Zamówienia
Dostawa oraz montaż drzwi stalowych wejściowych do budynku dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Głowackiego 6

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Głowackiego 6 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Dostawa oraz montaż drzwi stalowych wejściowych do budynku”

Drzwi stalowe jednoskrzydłowe na trzech zawiasach z szyba/panel. Kolor zbliżony do obecnych.

– 1 zamek

– klamka-gałka

– elektrozaczep

– samozamykacz z funkcją stop

– dół panel, góra szyba bezpieczna

Termin składania ofert do dnia: 10.06.2019r.

Kontakt: 32- 363-32-18 – Damian Kurkowski

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK 1 – dostawa oraz montaż drzwi stalowych wejściowych do budynku

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Uwaga: należy dokonać samodzielnych pomiarów. Wspólnota nie posiada przedmiaru prac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy