Zamówienia
Dostawa oraz montaż drzwi stalowych wejściowych do budynku WMN Niepodległości14 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 20.06.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Niepodległości 14 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Dostawa oraz montaż drzwi stalowych wejściowych do budynku WMN Niepodległości 14

Ilość sztuk 1, drzwi do wymiany w klatce 14B

Drzwi pojedyncze z szyba/panel w jednej ramie. Kolor brązowy.

– 1 zamek

– klamka-gałka

– elektrozaczep

– samozamykacz ze stopem

– dół panel ( najlepiej wzmacniany ) , góra szyba bezpieczna

Termin składania ofert do dnia: 20.06.2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK 2 – dostawa oraz montaż drzwi stalowych Niepodległości 14

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32 363 32 13

Wspólnota nie posiada przedmiaru prac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy