Zamówienia
Dostawa oraz montaż okienek piwnicznych WMN Reymonta 40 – 42. Termin składania ofert do dnia: 30.03.2021 r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Reymonta 40 – 42  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Dostawa oraz montaż okienek piwnicznych w budynku.

Okna PCV w kolorze białym otwieralno- uchylne

Termin składania ofert do dnia: 30.03.2021 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK 2 – dostawa oraz montaż okienek piwnicznych

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

 

Kontakt: 32 363 32 13

Wspólnota nie posiada przedmiaru prac.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy