Zamówienia
Dostawa oraz montaż okienek piwnicznych. WMN Legionów 7. Termin składania ofert do dnia: 02.10.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Legionów 7 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Dostawa oraz montaż okienek piwnicznych.

Okna PCV w kolorze białym otwieralno- uchylne

Termin składania ofert do dnia: 02.10.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK 1 – dostawa oraz montaż okienek piwnicznych.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt:

lbanski@mzbm.sosnowiec.pl

dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl

Wspólnota nie posiada przedmiaru prac.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy