Zamówienia
Dostawa oraz montaż skrzydeł drzwiowych do zsypów na półpiętrach 10 sztuk w budynku WMN Ordonówny 3B w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 30.04.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Ordonówny 3B  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Dostawa oraz montaż skrzydeł drzwiowych do zsypów na półpiętrach 10 sztuk.

Skrzydła drzwiowe stalowe dostosowane do obecnych ościeżnic.

– 1 zamek

– klamka

–3 sztuki  kluczy do każdych drzwi

Termin składania ofert do dnia: 30.04.2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK 2 – drzwi do zsypów WM Ordonówny 3B

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32 263-20-94

Wspólnota nie posiada przedmiaru prac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy