Zamówienia
“Dostawa oraz montaż stolarki okiennej do budynku”. WMN Reymonta 40-42. Termin składania ofert do dnia: 08.08.2022r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Reymonta 40-42 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

“Dostawa oraz montaż stolarki okiennej do budynku”

-stolarka okienna: okienka piwniczne rodzaj  oraz kolor do ustalenia po konsultacji z Zarządem Wspólnoty.

40 sztuk okienek o wymiarach 0,44 x 0,33

-9 sztuk okienek o wymiarach 1,10 x 0,70

Termin składania ofert do dnia: 08.08.2022r.

Kontakt:  Zarząd Wspólnoty 509-619-800

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie, COK 2 – stolarka Mikołajczyka Reymonta 40-42

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Uwaga: należy dokonać samodzielnych pomiarów. Wspólnota nie posiada przedmiaru prac. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy